Samenwerking met Coöperatie Duurzaam Eiland

Op 4 juni 2020 is de Coöperatie Duurzaam Eiland opgericht. De coöperatie komt voort uit een initiatief van een aantal inwoners uit Schalkwijk en het buitengebied. In december 2018 kwamen zij bij elkaar om een eerste stap te zetten voor een energie-initiatief op het Eiland van Schalkwijk. Begin 2020 besloten de initiatiefnemers in nauw overleg

Algemene ledenvergadering van 25 juni

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Coöperatie Opgewekt Houten vond plaats op 25 juni. Het coöperatiebestuur vond het van belang, binnen de statutaire termijnen goedkeuring te krijgen voor de jaarrekening 2019. De ALV die oorspronkelijk op 31 maart zou plaatsvinden moest wegens het verbod op samenkomsten worden uitgesteld. De Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en