De materie rondom de subsidieregelingen is best ingewikkeld. Daarom hebben we de overeenkomsten en verschillen tussen de PCR en SDE+ regeling voor je op een rij gezet.

Overeenkomsten tussen een PCR project en een SDE+ project

 • Om te kunnen meedoen, moet je lid zijn van de coöperatie.
 • De leden van de coöperatie maken een bedrag over aan de coöperatie. Met de bijdragen van de leden kan de coöperatie een zonne-installatie realiseren.
 • Het rendement is vrijwel gelijk.
 • De installatie is in eigendom en wordt beheerd door de coöperatie. De coöperatie ontzorgt de leden.
 • Bij beide regelingen treft de coöperatie een regeling met de eigenaar van het dak of de grond, in de vorm van een ‘Recht van Opstal’.
 • Bij beide regelingen horen dezelfde vaste kostenposten, zoals service, onderhoud, verzekering, netbeheerder en kosten van de coöperatie zelf.
 • Bij beide regelingen kan de dakeigenaar zelf ook participant zijn.

Verschillen tussen een PCR project en een SDE+ project

 • Bij de SDE+ regeling bestaat de kans dat de subsidieaanvraag voor een project wordt afgewezen, want er is een plafond aan het beschikbare geld. De toepassing van de PCR is gegarandeerd. Als de coöperatie de toepassing van de ‘Regeling Verlaagd Tarief’ aanvraagt, is er vrijwel zekerheid dat de belastingdienst de aanvraag honoreert.
 • Bij de SDE+ regeling mag alleen met een grootverbruikersaansluiting worden gewerkt. De PCR kan worden toegepast met alle bestaande aansluitingen, dus ook kleinverbruikersaansluitingen.
 • Bij de SDE+ regeling krijgt de coöperatie direct de subsidie binnen en de coöperatie betaalt de rente en aflossing jaarlijks direct aan de leden uit. In de PCR ontvangen de leden hun vergoeding via teruggave van de energiebelasting, via hun energieleverancier.
 • Bij de SDE+ regeling kan ieder lid van Opgewekt Houten deelnemen, het maak niet uit waar je woont. In de PCR kun je alleen meedoen als je in het goede postcodegebied woont én je energieleverancier meewerkt aan teruggave van energiebelasting. Er zijn een enkele energieleveranciers die hier niet aan meewerken.
 • Bij verhuizing naar buiten het postcodegebied heb je met SDE+ nergens last van. Bij de PCR regeling mogen alleen mensen binnen de postcoderoos participeren en moet je jouw panelen verkopen als je verhuist.
 • Bij de SDE+ regeling kunnen deelnemers méér opwekken dan hun eigen verbruik en dan van het rendement blijven profiteren. Bij de PCR is het rendement verbonden aan de belastingaftrek over het energieverbruik van je huishouden tot een maximum van 10.000 kWh/jaar.
 • Bij de SDE+ regeling richt de coöperatie voor ieder project een aparte BV op om de investering in onder te brengen. De juridische constructie zorgt ervoor dat financiële risico’s tot het project beperkt blijven en niet ten koste kunnen gaan van andere projecten (PCR of SDE+). Dat biedt de coöperatieleden zekerheid.
 • Bij de SDE+ regeling krijgt de coöperatie subsidie op alle geproduceerde energie. De SDE+ regeling geeft de coöperatie daarmee meer flexibiliteit; we kunnen als coöperatie ook zélf participeren in de installatie. Bij PCR geldt de beperking dat deze alleen wordt toegekend aan participerende leden. Dat betekent dat bij de PCR alle participaties moeten zijn verkocht wanneer de installatie in gebruik wordt genomen.

Vragen?

Heb je nog vragen? Neem contact op met Opgewekt Houten via het contactformulier op de website: of stuur een mailtje naar info@opgewekthouten.nl.