Postcoderoos (PCR)

De PostCodeRoos regeling heet officieel Regeling Verlaagd Tarief. Deze landelijke regeling is geïntroduceerd als financieringsmogelijkheid om gezamenlijk zonne-energie op te wekken op grote daken. Alleen coöperaties kunnen gebruik maken van deze regeling.

De deelnemers kopen zonparticipaties en betalen op die manier het project. Die zonparticipaties wekken jaarlijks een bepaalde hoeveelheid elektriciteit op. Over die hoeveelheid hoeven ze geen energiebelasting meer te betalen. Ze krijgen dan jaarlijks de energiebelasting terug die zij betaald hebben over de elektriciteit die zij thuis gebruiken.

Je komt in aanmerking voor belastingkorting op je energierekening als je:

  • lid bent van een coöperatie die duurzame energie opwekt, en een ledenovereenkomst met deze coöperatie hebt getekend;
  • investeert in een project van de coöperatie. Dus: zélf energie opwekt;
  • een kleinverbruikersaansluiting hebt. (Bijna alle woningen hebben dat);
  • woont binnen de postcoderoos van de energie-installatie van de coöperatie.

Het recht op teruggave van de energiebelasting voor deelnemers wordt door de overheid voor (minimaal) 15 jaar gegarandeerd en geldt vanaf het moment dat de Belastingdienst het project goedkeurt. Er is een bovengrens van 10.000 kWh per jaar per huishouden.

De postcoderoos is het postcodegebied waarin de productie-installatie ligt, plus de direct daaraan grenzende postcodegebieden (gebieden waarin alle postcodes dezelfde vier cijfers hebben). Ook postcodegebieden die alleen raken met een ‘punt’ horen bij de postcoderoos.

We voldoen aan alle eisen die de belastingdienst stelt om van de PCR regeling gebruik te mogen maken.

Meer informatie over de postcoderoosregeling is te vinden op de FAQ pagina.