De postcoderoos is het postcodegebied waarin de productie-installatie ligt, plus de direct daaraan grenzende postcodegebieden (gebieden waarin alle postcodes dezelfde vier cijfers hebben). Ook postcodegebieden die alleen raken met een ‘punt’ horen bij de postcoderoos.

Per 1 januari 2016 is de postcoderoosregeling verruimd. De installatie hoeft zich niet meer in het midden van de postcoderoos te bevinden, maar mag ook in een van de ‘blaadjes’ gerealiseerd zijn. Dit maakt het voor coöperaties mogelijk om ook energie op te wekken in de randen van de postcoderoos.

Om in aanmerking te komen voor de postcoderoosregeling moet de coöperatie een aanwijzing hebben van de Belastingdienst. Dit betekent dat de Belastingdienst goedkeuring moet verlenen. Daarvoor moet de coöperatie aan een aantal voorwaarden voldoen zoals: statuten hebben, een notariële akte hebben, ingeschreven staan in het handelsregister, minimaal twee leden hebben. Maar dat heeft Opgewekt Houten dus allemaal geregeld.

De coöperatie moet een particulier karakter hebben. Bedrijven mogen ook lid zijn, maar voor slechts een klein percentage.

Wat houdt die Postcoderoosregeling in?

De postcoderoosregeling heet officieel Regeling Verlaagd Tarief. Je komt in aanmerking voor belastingkorting op je energierekening als je:

  • Lid bent van een coöperatie die duurzame energie opwekt, en een ledenovereenkomst met deze coöperatie hebt getekend.
  • Investeert in een project van de coöperatie. Dus: zélf energie opwekt.
  • Een kleinverbruikersaansluiting hebt. (Bijna alle woningen hebben dat)
  • Woont binnen de postcoderoos van de energie installatie van de coöperatie.

In de praktijk betekent dit dat je de energiebelasting kunt verrekenen voor elk kilowattuur dat door “jouw” deel van het zonnedak is opgewekt, mits dit niet meer is dan het aantal kWh dat je zelf verbruikt, en met een maximum van 10.000 kWh. Je betaalt nog wel voor de elektriciteit zelf, en ook voor de levering ervan. Vanaf de ingangsdatum van het project garandeert de Belastingdienst dat je daar minimaal 15 jaar ongewijzigd gebruik van mag maken. (N.B. Als je elektriciteit produceert met zonnepanelen op je eigen dak, wordt deze één op één verrekend met je energieleverancier. Deze zogenaamde saldering betreft een andere regeling dan de postcoderoos.)

Per opgewekte kilowattuur betaal je momenteel € 0,1193 belasting, inclusief BTW. Dat is volgens het huidige (2019) tarief, maar dat kan dus ook hoger of lager worden in de toekomst.

De hoeveelheid stroom die je hebt opgewekt wordt bepaald door de jaaropbrengst van de installatie waarin jij mede hebt geïnvesteerd. Dat gaat volgens een eenvoudige verdeelsleutel. Stel dat er 100 panelen op een dak staan, en jij hebt 4 participaties aangekocht, dan krijg je 4% van de stroomopbrengst (in kWh) van de installatie toegerekend. Per kWh kun je € 0,1193 aan energiebelasting verrekenen.

De coöperatie stelt een productieverklaring op over het aantal kWh dat aan jou is toegerekend, en dient deze bij je energieleverancier in. Jouw energieleverancier rekent vervolgens uit hoeveel korting je krijgt en die wordt toegepast op de (jaarlijkse) eindfactuur van jouw leverancier.

Administratieve rompslomp?

De administratieve rompslomp ligt dus grotendeels bij de coöperatie en de energieleverancier. Maar als je van energieleverancier verandert, moet je de coöperatie daar wél van op de hoogte stellen.

Doet mijn energieleverancier mee?

Medewerking van je energieleverancier is vereist voor het verrekenen van de energiebelasting. Veel, maar niet alle, energieleveranciers werken hieraan mee. Een lijst van leveranciers die de regeling ondersteunen vind je via deze link :

werkt je energieleverancier mee ? op de website van HierOpgewekt

Hoe is de elektriciteitsprijs opgebouwd?

Om een goede afweging te maken welke oplossing u moet kiezen is het goed om te weten hoe de prijs voor een kWh (kilo Watt uur) is opgebouwd. Onderstaande bedragen hebben betrekking op 2017.

  • Energiebelasting € 0,1193 incl. BTW
  • Elektriciteitsprijs c.a. € 0,06 incl. BTW
  • Overige Kosten c.a. € 0,01

Daarnaast zijn er nog kosten van het netbeheer. Dat zijn grotendeels vaste kosten die de netbeheerder rekent voor de aansluiting op het elektriciteitsnet, meterhuur, enzovoorts. Deze kosten kun je niet drukken door mee te doen met een project van Opgewekt Houten.

Wat gebeurt er als ik verhuis naar buiten het postcoderoosgebied?

Helaas kun je dan niet meer profiteren van de postcoderoos-regeling waar je aan meedeed. Het beste is om dan je participaties aan een ander te verkopen. De coöperatie kan hierbij een een bemiddelende rol spelen. We houden een wachtlijst bij van mensen die willen meedoen als er participaties worden verkocht. Maar je blijft zelf verantwoordelijk voor de verkoop.

De prijs van je participaties hangt af van de leeftijd van de panelen. De waarde van de panelen wordt door de coöperatie vastgesteld volgens een van te voren opgesteld schema voor afschrijving. Die waarde geldt als richtprijs.