Hieronder vind je een overzicht van vragen die door leden en geïnteresseerden aan Opgewekt Houten zijn gesteld. De antwoorden die hier door Opgewekt Houten zijn vermeld zijn met zorg geformuleerd. Opgewekt Houten kan echter geen garanties geven ten aanzien van de juistheid en volledigheid ervan.

Op welke manieren kan ik investeren in zonne-energie?

Door lid te worden van de coöperatie (eenmalig inschrijfgeld € 25, geen contributie) en door het aanschaffen van participaties of obligaties van een van onze projecten. Via nieuwsbrieven en e-mails word je op de hoogte gehouden van nieuwe projecten of van participaties die door bestaande leden ter verkoop worden aangeboden. Financieel deelnemen kan al vanaf €150. Je behaalt een interessant rendement en je zorgt er als kleine investeerder voor dat de opbrengst van de lokaal opgewekte duurzame energie niet verdwijnt in de (toch al) diepe zakken van grote investeerders. Kun of wil je niet financieel deelnemen? Meld je dan aan als vrijwilliger en steek mét ons de handen uit de mouwen. Kijk bij vacatures op onze website welke mogelijkheden er zijn.

Wie kunnen er lid worden van de coöperatie en meedoen met de projecten?

Iedereen kan lid worden van de coöperatie. Inwoners uit Houten (en soms uit enkele omliggende gemeenten) kunnen deelnemen aan onze zogenaamde postcoderoosprojecten. Voor deelname aan SDE+projecten (grote zonnedaken en onze zonnevelden in ontwikkeling) geldt geen postcodeverplichting. Wel kan de coöperatie besluiten om leden c.q. inwoners uit Houten voorrang te geven bij de inschrijving. Het maakt niet uit of je al eigen zonnepanelen hebt, huurder bent of lid van een VVE (Vereniging van Eigenaren).

Wie is de baas binnen Opgewekt Houten?

Opgewekt Houten is een coöperatieve vereniging. Daarom zijn de leden de baas. Zij nemen in de Algemene Ledenvergadering besluiten over beleid en financiën, al of niet op voorstel van het bestuur. Onze Statuten en het Huishoudelijk Reglement zijn leidend.

Wat gebeurt er nadat ik mij heb aangemeld als lid en zonnepanelen wil?

Als je lid bent van de Coöperatie Opgewekt Houten word je via website, nieuwsbrieven en e-mails op de hoogte gehouden van projecten in ontwikkeling. Zodra een project definitief is en de uitvoering gestart wordt krijgen leden als eerste de kans om in te schrijven. Je investeert in zonnepanelen door de aanschaf van een participatie of obligatie. Dat kan al vanaf € 150. Per project worden de voorwaarden vastgelegd (zoals: looptijd, rentepercentage, aflossing en betalingstermijn). Bij onze huidige SCE-projecten is de looptijd 15 jaar, de rente 4% en vindt jaarlijks betaling van rente en aflossing plaats.  Na je inschrijving ontvang je bericht hoeveel obligaties zijn toegewezen. Voor de zonnevelden in ontwikkeling moet de prijs van een obligatie nog worden vastgesteld.

Waarom zou ik investeren in zonnepanelen via Opgewekt Houten?

Omdat je wilt bijdragen aan de energietransitie en aan het opwekken van duurzame energie in de eigen regio. Hierdoor wordt Houten ‘energieneutraal’ en zijn wij niet meer afhankelijk van fossiele brandstoffen. Onze leefomgeving wordt schoner en de aarde warmt minder op. Naast (indien mogelijk) zonnepanelen op je eigen dak biedt Coöperatie Opgewekt Houten de mogelijkheid om te investeren in duurzame energie. Je behaalt daarbij tevens een interessant financieel rendement. Opbrengsten blijven zo in de buurt. Ook kun je bij ons als vrijwilliger aan de slag. Kijk bij Vacatures op onze website.

Wat betekent de afschaffing van de RVT-regeling (oude postcoderoos) voor mijn participaties?

De ‘oude’ postcoderoosregeling – officieel “Regeling Verlaagd Tarief” (RVT) – wordt vanaf 1 april 2021 niet meer verlengd. De bestaande projecten blijven wel 15 jaar gegarandeerd vanaf de datum waarop de installatie in productie werd genomen. Ook kunnen na deze datum nieuwe deelnemers instappen door overname van participaties van een zittende deelnemer. Daarbij blijven de voorwaarden gelijk: wonen in de juiste postcode en lid zijn of worden van de coöperatie. Uiteraard kunnen ook bestaande deelnemers participaties bijkopen. Overweegt u om uw participaties van de hand te doen? Neem contact op met het bestuur.

Wat doet de coöperatie met het geld als er winst wordt gemaakt?

COH is een coöperatie zonder winstoogmerk. Tot 2022 is er geen winst gemaakt. De inkomsten worden onder meer gebruikt voor algemene coöperatiekosten, onderhoud van installaties, starten van nieuwe duurzame projecten, vrijwilligersonkosten, etc. De verwachting is dat we in 2023 wel (een bescheiden) winst gaan maken. De leden beslissen in de ALV op voorstel van het bestuur over de bestemming van de winst. Omdat onze Statuten en het Huishoudelijk Reglement hierbij leidend zijn, betekent dit in de praktijk dat de eventuele winst zal worden besteed aan nieuwe of bestaande duurzame initiatieven in de gemeente Houten.

Wat is het verschil tussen de SCE en de SDE++ regeling?

De SCE-regeling is bedoeld voor kleinere projecten. De SDE+ regeling is bedoeld voor grote projecten zoals zonnevelden. Voor beide type projecten geldt dat je kunt participeren door de aankoop van één of meer obligaties. Per project wordt de waarde van een obligatie vastgesteld.

Voor uitgebreide informatie zie ‘subsidies en financiering’.

Wat gebeurt er als ik ga verhuizen naar een andere regio?

Leden die deelnemen aan de ‘oude’ postcoderoosprojecten kunnen bij verhuizing uit Houten de participaties niet behouden. Wel kunnen ze worden overgenomen door een inwoner uit Houten. Neem hiervoor contact op met het bestuur.

Leden die participeren in een van onze SCE-projecten behouden de obligaties wanneer zij verhuizen naar een gebied buiten de postcoderoos.

Voor deelname aan een SDE+ project gelden geen woonplaatseis.

Moet je de participaties/obligaties opgeven bij je belastingaangifte?

Bij de aangifte voor de inkomstenbelasting telt de waarde van je participaties of obligaties mee in box 3. Wanneer het bedrag dat je opgeeft in box 3 boven de vrijstellingsdrempel uitkomt betaal je vermogensrendementsheffing over het bedrag boven de drempel. Met ingang van 2024 ontvang je van ons jaarlijks een overzicht met de totale waarde van je deelneming(en).

Welke datum geldt als start voor een project?

Voor de ‘oude’ postcoderoosprojecten (Kruisboog, Wetering en Kloostergaarde) geldt de dag dat de installatie energie gaat produceren als Startdatum voor de periode van 15 jaar waarin de Regeling Verlaagd Tarief van toepassing is. Voor de ‘nieuwe’ postcoderoosprojecten (The Dome, Vlinder en AchterDijk) geldt de ingangsdatum van de obligatielening als Startdatum. Deze datum wordt per e-mail aan de deelnemers bekend gemaakt en valt niet altijd samen met de start van de productie van de installatie.