Hieronder vind je een overzicht van vragen die door leden en geïnteresseerden aan Opgewekt Houten zijn gesteld. De antwoorden die hier door Opgewekt Houten zijn vermeld zijn met zorg geformuleerd. Opgewekt Houten kan echter geen garanties geven ten aanzien van de juistheid en volledigheid ervan.

Waarom zou ik investeren in zonnepanelen via Opgewekt Houten?

Omdat je wilt bijdragen aan het verduurzamen van energie, waardoor de leefomgeving schoner wordt en de aarde minder warm wordt. Wanneer dit niet of onvoldoende kan op het eigen dak biedt opgewekt Houten uitkomst. Tevens is er een financieel voordeel voor de leden die participeren in een project en heb je geen gedoe van installatie, beheer en onderhoud.

Op welke manieren kan ik investeren in zonne-energie?

Door lid te worden van de coöperatie (eenmalig € 25) en door het kopen van obligaties van een van de projecten. (zie projecten in ontwikkeling)

Wie kunnen er lid worden van de coöperatie en meedoen met de projecten?

Iedereen kan lid worden van de coöperatie. Mensen uit de regio (postcoderoos) kunnen deelnemen aan de ‘zon op dak’ projecten. Iedereen kan gaan deelnemen aan de zonneveld projecten in ontwikkeling. Het maakt niet uit of je al zonnepanelen hebt op eigen dak of dat je huurder bent of lid van een VVE (vereniging van huiseigenaren)

Wat gebeurt er nadat ik mij heb aangemeld als lid en zonnepanelen wil?

Als je lid bent van de coöperatie Opgewekt Houten word je op de hoogte gehouden van de projecten die in ontwikkeling zijn via nieuwsbrieven en nieuwsflitsen Zodra een project definitief is en de uitvoering gestart wordt krijgen leden als eerste de kans om te participeren. Je koopt niet een zonnepaneel maar je betaalt een bepaald bedrag voor een obligatie. De hoogte van een obligatie is niet gekoppeld aan de prijs van een zonnepaneel.  Voor een SCE-project (zonnepaneel op dak) kost één obligatie 150 euro. Bij de start worden alle voorwaarden vastgelegd (SCE: looptijd 15 jaar; jaarlijkse terugbetaling van 1/15e deel van je obligaties en wat het rendement zal zijn). Vast rendement bij lopende projecten is 4%. Wanneer je de informatie hebt ontvangen kun je besluiten om in te tekenen voor een of meer obligaties. Na de intekening wordt bepaald hoeveel obligaties u kunt kopen. Alle betalingen lopen via de coöperatie. Voor de zonnevelden die in ontwikkeling zijn (SDE+ project) moet de prijs van een obligatie nog worden vastgesteld.

Wie is de baas binnen Opgewekt Houten?

De leden zijn de baas. Opgewekt Houten is een coöperatie. De leden bepalen gezamenlijk het beleid vanuit de doelstelling het gebruik van duurzame energie maximaal te stimuleren.

Wat doet de coöperatie met het geld als er winst wordt gemaakt?

Tot 2022 heeft Opgewekt Houten geen winst gemaakt. De inkomsten worden gebruikt voor onderhoud, reparatie en opstarten nieuwe projecten. De verwachting is dat de komende jaren er wel winst zal ontstaan. Door de leden zal er in 2022-2023 op een ALV (een algemene ledenvergadering) een reglement worden vastgesteld hoe we met winst omgaan.

Wat betekent de afschaffing van de RVT-regeling (oude postcoderoos) voor mijn participaties?

De oude Postcoderoosregeling – officieel “Regeling Verlaagd Tarief” (RVT) – wordt vanaf 1 april 2021 niet meer uitgegeven. De bestaande projecten blijven 15 jaar gegarandeerd vanaf de datum waarop een installatie in productie werd genomen. Het betekent wel dat er na 1 april 2021 geen nieuwe deelnemers meer kunnen komen in oude PCR-projecten (projecten de Kruisboog, de Wetering en de Kloostergaarde). Als deelnemers verhuizen naar buiten het postcodegebied, of komen te overlijden, kunnen de vrijkomende participaties alléén door bestaande deelnemers worden overgenomen.

Wat is het verschil tussen de SCE en de SDE+ regeling?

De SCE-regeling is bedoeld voor kleinere projecten. De SDE+ regeling is bedoeld voor grote projecten zoals zonnevelden. Voor beide type projecten geldt dat je kunt participeren door de aankoop van één of meer obligaties. Per project wordt de waarde van een obligatie vastgesteld.

Voor uitgebreide informatie zie ‘subsidies en financiering’.

Wat gebeurt er als ik ga verhuizen naar een andere regio?

De leden die participeren in een SCE-project kunnen hun obligaties behouden wanneer zij verhuizen naar buiten het postcoderoos gebied. Voor deelname aan een SDE+ project gelden helemaal geen woonplaats eisen.

Moet je de participaties/obligaties opgeven bij je belastingaangifte?

Bij de aangifte voor de inkomstenbelasting telt de waarde van je obligaties mee in box 3. Wanneer het bedrag dat je opgeeft in box 3 boven de drempel uitkomt, betaal je vermogensrendement heffing over het bedrag boven de drempel. Ook vermogenswinsten vallen onder box 3. Omdat er bij obligaties jaarlijks wordt afgelost neemt de waard elk jaar met 1/15e deel af.

Welke datum geldt als start voor een project?

De dag dat de installatie energie gaat produceren geldt als startdatum voor de vastgestelde periode.