Hieronder vind je een overzicht van vragen die door leden en geïnteresseerden aan Opgewekt Houten zijn gesteld. De antwoorden die hier door Opgewekt Houten zijn vermeld zijn met zorg geformuleerd. Opgewekt Houten kan echter geen garanties geven ten aanzien van de juistheid en volledigheid ervan.

Wat gebeurt er na afloop van een postcoderoosproject ?

De Postcoderoosregeling – officieel “Regeling Verlaagd Tarief” (RVT) – is 15 jaar gegarandeerd. Daarna wordt devbalans opgemaakt en besloten wat er met de installatie gebeurt. Er zijn verschillende mogelijkheden:

1. de eigenaar van het dak neemt de panelen over,

2. de RVT wordt verlengd,

3. de installatie wordt verkocht, etc.

De ledenvergadering van de coöperatie besluit uiteindelijk wat er met de installatie gaat gebeuren na afloop van de RVT.

Kan de overheid de Postcoderoosregeling (Regeling Verlaagd Tarief) inkorten?

De regeling blijft gegarandeerd bestaan tot 15 jaar na aanvang van het project. Een project start op het moment dat de installatie in productie wordt genomen.

Welke energieleveranciers werken mee aan de Postcoderoosregeling ?

Medewerking van je energieleverancier is vereist voor het verrekenen van de energiebelasting. Veel, maar niet alle, energieleveranciers werken hieraan mee. Uitzonderingen zijn onder andere : Oxxio en United Consumers.

Een lijst van leveranciers die de regeling ondersteunen vind je via deze link: Werkt je energieleverancier mee ?

Wat zijn de gevolgen van verhuizing van een deelnemer naar een woning buiten de postcoderoos?

Dan vervalt de postcoderoosregeling voor de deelnemer. Het beste is dan de participaties te verkopen. De coöperatie zal dit faciliteren. Misschien worden de regels verruimd, maar dat is nog onzeker.

Hoe is de procedure als ik interesse heb in de aanschaf van participaties?

Als je je al hebt opgegeven als lid of als geïnteresseerde is het voldoende om een e-mailbericht te sturen naar info@opgewekthouten.nl waarin je het aantal participaties aangeeft. Als je geen lid bent, meld je dan aan via de website als lid en geef aan om hoeveel panelen het gaat.

Je legt je daarmee nog niet juridisch vast, maar je komt wél op de lijst van mogelijke investeerders te staan. Je wordt dan benaderd als de definitieve inschrijving voor dat project start, op volgorde van inschrijving.

Als alle zaken van een project geregeld zijn krijg je een Ledenovereenkomst thuisgestuurd. Als je die hebt getekend, kun je zelf één exemplaar houden en één exemplaar retourneren naar Opgewekt Houten.

Zie ook deze pagina op onze website:

Lidmaatschap

Wat gebeurt er als het (bedrijfs)pand wordt verkocht?

De coöperatie heeft een notariële akte waarin is vastgelegd dat 15 jaar lang het recht van opstal geldt. Dit recht gaat over bij de verkoop, dus de coöperatie kan de panelen in deze periode blijven exploiteren.

Wat zijn de voordelen voor de eigenaar van het dak?

De publiciteit rondom het project is ook reclame voor de eigenaar. Verder kun je denken aan duurzame uitstraling van het bedrijf, zelf participeren in het project, na 15 jaar panelen overnemen, koeling in de zomer doordat er panelen op het dak liggen en isolatie in de winter.

Welk moment geldt als startdatum voor een project?

De dag dat de installatie energie gaat produceren.

Hoeveel gaat een paneel er kwalitatief op achteruit in de loop der jaren?

Na 25 jaar produceert een paneel nog minstens 80% van de oorspronkelijke productie.

Waar kopen jullie de panelen?

De installatie op De Kruisboog is aangelegd door New Solar. We bekijken per project welke leverancier het beste aanbod heeft.

Bij tegenslag binnen één project, besluit dan de ledenvergadering welke maatregelen moeten worden genomen?

Ja, dat klopt, de leden praten mee en de vergadering neemt een besluit. De ledenvergadering is het hoogste orgaan van de coöperatie.

Krijg je de volledige energiebelasting per kWh terug?

Je krijgt nooit meer terug dan je betaalt op basis van je jaarlijkse stroomverbruik, en tot een maximum van 10.000 kWh.

Kan de energiebelasting die we momenteel betalen verlaagd worden?

Het is niet zeker wat de overheid met deze belasting precies gaat doen. We verwachten niet dat de belasting veel lager wordt, maar dit is niet met zekerheid te zeggen.

Kan het voorkomen dat je binnen 15 jaar moet bijbetalen voor extra onderhoud of andere tegenvallers?

Nee, de coöperatie zal er alles aan doen dit te voorkomen. Er is in het bedrijfsplan rekening gehouden met de kosten voor toekomstig onderhoud en vervanging (bijvoorbeeld van de omvormers na ca. 10 jaar).

Daarnaast is de installatie verzekerd tegen schade door bliksem, brand en dergelijke. De opstalverzekering van het pand dekt ook de schade door brand van de installatie. Daarnaast is er een WA-verzekering voor het geval een paneel van het dak waait en schade veroorzaakt.

Moet je de participaties opgeven bij de belastingaangifte ?

Bij de aangifte voor de inkomstenbelasting telt de waarde van je participaties mee in box 3. Wanneer het bedrag dat je opgeeft in box 3 boven de drempel uitkomt, betaal je vermogensrendementsheffing over het bedrag boven de drempel.

Hoeveel huishoudens in Houten participeren in een project van Opgewekt Houten?

In project De Kruisboog (366 panelen) participeren 51 personen/huishoudens.

Wat doe ik als ik een groot en geschikt dak heb of ken, dat geschikt en beschikbaar is voor het plaatsen van zonnepanelen ?

Ken je, of ben je, de eigenaar van een groot dak waar prima zonnepanelen op kunnen worden geplaatst? Dan hopen we dat je ons een mailtje stuurt met je suggestie! Mail dan naar

info@opgewekthouten.nl

Kan ik als huurder ook meedoen?

Ja hoor, je kunt als huurder gewoon meedoen! Juist voor huurders is het meedoen aan een coöperatie een ideale kans
om zelf energie op te wekken, omdat het leggen van eigen panelen op het huurdak een stuk moeilijker te realiseren is.

Ik heb al panelen op mijn eigen dak. Kan ik dan toch meedoen?

Ja hoor, ook dan kun je meedoen. Als je met je eigen panelen een deel van je elektriciteitsbehoefte opwekt, kun je via Opgewekt Houten het overige deel opwekken.

Het heeft echter financieel gezien geen zin om méér op te wekken dan je eigen energiebehoefte, want daarover krijg je geen belastingkorting meer.

Je zult dus even moeten rekenen voor hoeveel panelen dat zin heeft. Een paneel levert ongeveer 250 kWh per jaar op.

En als ik liever panelen om mijn eigen dak wil ?

Ja, dat vinden wij ook een goed idee, maar dan moet je niet bij Opgewekt Houten zijn. We verwijzen je door naar Groen Zonnig Houten.

Zie website http://www.groenzonnig.nl/houten