Het laatste nieuws!

Lidmaatschap

De coöperatie kiest de daken en regelt de installatie van de panelen. Ook verzorgt zij het beheer, het onderhoud en de administratie. Als lid kun je investeren in de projecten die Opgewekt Houten realiseert en profiteren van de financiële voordelen. Het bestuur van de coöperatie raadpleegt de leden bij besluitvorming.

Over onze visie en missie kun je het een en ander vinden op deze website. Je kunt ons verhaal ook als video zien en horen. Ga daarvoor naar deze pagina: Opgewekt Houten op YouTube.

.

Waar staan wij voor?

Opgewekt Houten heeft als voornaamste doel om het gebruik van duurzame energie maximaal te stimuleren. Zij werkt aan dit doel, zodat onze leefomgeving schoner wordt en de aarde minder opwarmt. De coöperatie zorgt er ook voor dat de financiële voordelen van haar activiteiten aan haar leden ten goede komen. Dit zonder winstoogmerk.

Hoe bereiken wij onze doelen?

Opgewekt Houten ontplooit diverse activiteiten om haar doelen te bereiken.

Wij realiseren systemen voor de lokale opwekking van duurzame energie en houden deze in bedrijf. Het gaat hier in eerste instantie om het plaatsen van zonnepanelen op gebouwen binnen en vlak buiten de gemeente Houten. Denk daarbij aan sporthallen, scholen, bedrijfspanden, e.d. In tweede instantie denken wij aan wind-, waterkracht- en biogassystemen.

Wij behalen voor onze leden het financiële voordeel dat de ‘eigen’ energie oplevert. Dit betreft vooral de belastingkorting via de postcoderoosregeling met een lager elektriciteitstarief. Wij geven voorlichting over het opwekken, gebruiken en besparen van energie.

Wij werken samen met onder andere de gemeente Houten, energiemaatschappijen, met name Greenchoice. Greenchoice is sinds 1 juni 2018 de afnemer van de elektriciteit die door onze zonnedaken wordt opgewekt, en betaalt daarvoor een aantrekkelijke prijs aan de coöperatie. Ook ontvangt Opgewekt Houten van Greenchoice een klantvergoeding voor elk lid van Opgewekt Houten dat ook klant is van Greenchoice (uitgezonderd klanten met een actiecontract). Stap daarom ook over naar Greenchoice en gebruik daarvoor deze link: Overstappen naar Greenchoice.

Wij enthousiasmeren de inwoners van Houten en omgeving zodat zij lid worden en meedoen met onze coöperatie.

Wat is al bereikt?

Op 21 juni 2017 is ons zonnedak op sporthal De Kruisboog in gebruik genomen en op 21 juni 2019 is het zonnedak op sporthal De Wetering feestelijk geopend, beide daken zijn eigendom van de gemeente Houten. Het zonnedak op de Kruisboog telt 366 zonnepanelen en het dak op De Wetering telt 640 panelen. Beide daken hebben de bijbehorende technische installatie voor het leveren van elektriciteit aan het elektriciteitsnet..

Wij hebben nu veel ervaring opgedaan deze twee zonnedaken, waarvan volgende projecten zullen profiteren.

Wat is in voorbereiding?

Wij bekijken enkele daken om de haalbaarheid
van een zonnedak te onderzoeken.

Zie onze projectpagina.

Doe je mee?

Als lid bepaal je zelf hoeveel je investeert en profiteert van jouw lokaal opgewekte, duurzame, energie.

Doe mee en word lid, want zonder leden geen succes!