Het laatste nieuws!

Opgewekt Houten staat voor

lokale opwekking van duurzame energie. We doen dat met elkaar, als inwoners van de gemeente Houten. We maken ons zorgen over klimaatverandering en vervuiling: over de smeltende ijskappen, het stijgende zeewater, de toename van klimaatrampen wereldwijd.

Wij zitten niet bij de pakken neer. We organiseren projecten voor het opwekken van duurzame energie. Daarmee leveren we in de gemeente Houten een bijdrage aan wat wij denken dat goed is.
Voor heel de gemeente Houten, en voor Nederland. Voor onze kinderen en kleinkinderen.

Wat is een coöperatie? Lees meer.

Van en vóór Houtenaren
We vinden dat Houtenaren moeten kunnen profiteren van energie die in Houten wordt opgewekt. We willen niet dat alle winst naar grote bedrijven gaat. Minstens 50% moet van en vóór Houtenaren zijn.
We kunnen dit niet alleen. We hebben jou nodig! Woon je in de gemeente Houten en wil je ook investeren in duurzame energie? Word dan lid en sluit je aan. Dat levert ook nog eens geld op! Je haalt op onze projecten een langdurig, veilig rendement van circa 4 procent. Niet spectaculair, maar zeker ook niet slecht. Ook daarvan worden wij opgewekt. Vandaar ons slogan:
Daar worden wij duurzaam vrolijk van!

Hoe doen wij dat?

Wij leggen ons spaargeld in voor duurzame energie. We verkopen participaties of obligaties aan onze leden, in projecten die we zelf organiseren. Onze werkgroep projecten is permanent op zoek naar nieuwe mogelijkheden. We werken samen met veel partijen, zoals de gemeente Houten, lokale bedrijven, energieleveranciers, adviseurs, projectleiders en koepelorganisaties die zich bezig houden met duurzame energie. Tot nu toe zijn dat installaties van zonnepanelen op grote daken in Houten en Schalkwijk.
We hebben nu 6 zonnepanelen installaties in beheer en meer dan 250 leden. Ons zevende dak komt eraan! Daarnaast zijn we, samen met Coöperatie Duurzaam Eiland en twee professionele ontwikkelaars bezig met het voorbereiden van twee zonnevelden op het Eiland van Schalkwijk.
We maken gebruik van subsidieregelingen van de overheid. Die zorgen ervoor dat we een veilig rendement kunnen halen.

Resultaten

Sinds de oprichting zijn de volgende zonnedaken gerealiseerd: De Kruisboog (2017), De Wetering (2019), De Kloostergaarde (2020), Multifunctioneel Centrum The Dome (2022), RKBS “De Vlinder” (2022“) en van Dijk” Achterdijk (2023) en De Zevensprong. In totaal hebben deze projecten circa 1.570 zonnepanelen die jaarlijks 485.000 kWh groene stroom produceren. Dit is genoeg voor 140 huishoudens. En belangrijker: elk jaar vermijden we daarmee de uitstoot van 190.000 kg broeikasgas CO2!
Van de ervaring opgedaan bij deze projecten profiteren toekomstige projecten. Kijk voor meer informatie ook eens op de pagina Projecten.

Projecten in voorbereiding

Opgewekt Houten is altijd op zoek naar daken en andere plaatsen om projecten te starten voor het opwekken van collectieve zonne-energie.
Op dit moment zijn de volgende projecten in voorbereiding: Lumz en Coöperatieve zonnevelden De Heul en De Knoest.

Samen in duurzame energie

Als lid van de coöperatie Opgewekt Houten bepaal je zelf hoeveel je investeert en profiteert van jouw lokaal opgewekte duurzame energie.

Een lidmaatschap betekent:
– investeren in de projecten en profiteren van de financiële voordelen
– Meebeslissen over het bestuur en het beleid
– Meewerken aan de realisatie van projecten

Doe mee en word lid, want het succes wordt door de leden bepaald!