In 2017 heeft Opgewekt Houten op sporthal De Kruisboog een zonnedak gerealiseerd. Hieronder zie je de opbrengstengrafiek.

Opbrengstengrafiek zonnedak De Kruisboog


Een productiejaar beslaat de periode 21 juni t/m 20 juni van het jaar erna. Op 21 juni 2017 is de installatie in gebruik genomen. Het gaat goed met de Kruisboog, de opbrengst ligt boven verwachting. Het eerste productiejaar 2017/2018 heeft in totaal 95.464 kWh opgebracht en het tweede productiejaar 2018/2019 in totaal 104.105 kWh.

Zonnedak op sporthal De Kruisboog

Op sporthal De Kruisboog zijn 366 panelen van 270 Wp geplaatst. Dit is gerealiseerd door samenwerking tussen Opgewekt Houten en Gemeente Houten. De gemeente heeft het dak (om niet) ter beschikking gesteld, en heeft de coöperatie geholpen met het nemen van organisatorische en juridische hobbels.
P1090252 170620-kruisboog-overzicht-deels-zonnedak-13

De duurzame productie en recyclebaarheid zijn een belangrijke criteria bij de keuze van onze zonnepanelen geweest. Voor ons project De Kruisboog geldt in dat kader het volgende:

  • Onze keuze voor het project De Kruisboog is gevallen op panelen van Trina Solar (TS).
  • TS levert een uitstekende prijs/kwaliteitverhouding.
  • TS is ook één van de betere partijen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, waaronder duurzaam ontwerpen, produceren en afvoeren/recyclen.
  • TS is sinds begin 2010 volledig lid van PV Cycle (http://www.pvcycle.org/nl/), dienstverlener op het gebied van het verantwoord afvoeren en recyclen van PV panelen.
  • TS is gecertificeerd voor ISO 14001 (Environmental management), ISO 14046 (GHG Emissions Reporting) en OHSAS18001 (Occupational Health & Safety Assessment Series).

Mede door steun van het Duurzaamheidsfonds Houten is voor deze installatie de prijs per participatie op € 272,73 uitgekomen. Hierin zijn de volgende kosten verdisconteerd:

  1. Plaatsing van de installatie.
  2. Een bijdrage aan de projectreserve.