Algemeen
Op sporthal The Dome aan de Kruisboog in Houten worden tegelijkertijd twee zonnepaneleninstallaties gerealiseerd. Beide installaties zijn even groot.

De ene installatie wordt eigendom van de eigenaar van the Dome. Die zal worden gebruikt om stroom voor de sporthal op te wekken. De zonnepanelen wekken bijna net zoveel stroom op als de The Dome verbruikt. De tweede installatie wordt van coöperatie Opgewekt Houten. Ruim twintig leden van de coöperatie nemen er aan deel: ze financieren de installatie met de obligaties die ze hebben gekocht en plukken er zo de vruchten van.

De installatie wordt aangelegd door installatiebedrijf SolarPartners te Naarden. Dit bedrijf is aangesloten bij het keurmerk Zonnekeur Installateur en heeft ervaring met samenwerking met coöperaties. Solar Partners zal ook de beide installaties onderhouden. Daartoe is een onderhoudscontract gesloten.

De installatie voor de coöperatie bestaat uit 216 monokristallijne Longi zonnepanelen van 375 Wattpiek (Wp), twee SMA Core omvormers, plus het nodige montage-materiaal zoals kabels en houders. De installatie gaat ongeveer € 63.000 kosten. Om dit te financieren heeft de coöperatie 268 obligaties uitgegeven van 150 Euro. Hiermee halen we dus ruim € 40.000 op bij onze leden. De rest wordt gefinancierd uit de kas van de coöperatie, gedeeltelijk met een banklening. Op die manier profiteert ook de coöperatie van de inkomsten uit het project, en van de huidige lage leen-rente. De inkomsten worden weer wordt gebruikt om volgende projecten mee op te zetten.

Samenwerking en gedeeld profijt
Door de twee installaties tegelijkertijd aan te leggen, profiteren beide partijen van de schaalvoordelen van het grotere volume aan panelen, en de daaraan verbonden lagere prijs per paneel. De dakeigenaar heeft baat bij de expertise en organisatie van de coöperatie. De coöperatie ontzorgt hem: Opgewekt Houten begeleidt de aanleg, en zorgt voor beheer en onderhoud van beide installaties. Daarnaast ontvangt hij dakhuur voor de cooperatieve installatie. . We blijven dankbaar voor de mogelijkheid die de eigenaar van The Dome ons biedt! Onze leden zullen kunnen profiteren van het rendement, en onze kinderen en kleinkinderen van de duurzaam opgewekte energie!

Subsidie: Nieuwe Postcoderoosregeling SCE
De subsidie via de nieuwe postcoderoosregeling SCE is goedgekeurd in augustus 2021. We verwachten een financieel rendement van 4 procent voor de deelnemers. De vorm van deelname aan het project is een obligatie. Ieder jaar krijgt de deelnemer rente uitbetaald, en aan het eind van de periode krijgt hij/zij de inleg óók weer terug. Voor meer informatie zie onder menu-tab “Subsidies en Financiering”.

Postcodegebieden
De installatie bevindt zich in postcodegebied 3994. De SCE staat toe dat een naastliggend postcodegebied wordt aangemerkt als kern van de postcoderoos. Daarvan maken wij gebruik. Op die manier kunnen zo veel mogelijk Houtenaren deelnemen; alle mensen die wonen in de postcodegebieden 3991, 3992, 3993, 3994 of 3995.

Traject en Tijdpad
De SCE-subsidie is in mei 2021 aangevraagd en eind augustus goedgekeurd. De deelnemers zijn in oktober geworven. We hebben als eerste de kans gegeven aan huidige leden die nog geen participaties of obligaties hadden, om zich in te schrijven voor dit project. De belangstelling bleek dermate groot te zijn onder deze groep mensen, dat het project eind oktober 2021 al volledig was ingeschreven. Inmiddels zijn alle noodzakelijke contracten afgesloten. Met de dakeigenaar, de installateur, onze leden, de bank, Greenchoice (als afnemer), Stedin (als netbeheerder), enzovoorts. Eind november worden de installaties aangelegd, en we verwachten dat het project nog voor het eind van 2021 opgeleverd wordt.