Algemeen
Op sporthal the Dome aan de Kruisboog in Houten gaan tegelijkertijd twee zonnepaneleninstallaties gerealiseerd worden. Beide installaties zijn even groot en zullen circa 200 panelen bevatten. De ene installatie wordt eigendom van de eigenaar van the Dome, en zal worden gebruikt om het stroomverbruik van de sporthal grotendeels op te wekken. De tweede installatie wordt van coöperatie Opgewekt Houten. Leden van de coöperatie kunnen er aan deelnemen: ze zullen de installatie financieren en er de vruchten van plukken.

Samenwerking en gedeeld profijt
Door de twee installaties tegelijkertijd aan te leggen, profiteren beide partijen van de schaalvoordelen van het grotere volume aan panelen, en de daaraan verbonden lagere prijs per paneel. De dakeigenaar heeft baat bij de expertise en organisatie van de coöperatie. Daarnaast krijgt hij een kleine vergoeding per jaar per geplaatst paneel van de Cooperatie als tegemoetkoming voor het gebruik van het dak. We blijven dankbaar voor de mogelijkheid die de eigenaar van the Dome ons biedt! Onze leden zullen kunnen profiteren van het rendement, en niet te vergeten: Onze kinderen en kleinkinderen van de duurzaam opgewekte energie!

Subsidie: Nieuwe Postcoderoosregeling SCE
Voor het project vragen we subsidie aan via de nieuwe postcoderoosregeling: de SCE : gaat het project definitief door. Maar we gaan van goedkeuring uit. We verwachten dat een financieel rendement van 4 à 5 procent binnen de mogelijkheden ligt.
Het voordeel van de SCE-subsidie is dat deze niet meer is begrensd door het thuisverbruik van deelnemers. Dat betekent dat ieder bestaand lid die al participeert in een ander project (Kruisboog, Molenwiek of Kloostergaarde) probleemloos kan deelnemen aan deze installatie. De enige voorwaarde is dat je in de Postcoderoos van the Dome woont. De subsidie loopt niet via de belastingdienst, maar via de coöperatie. De vorm van deelname aan het project is een obligatie. Ieder jaar krijgt de deelnemer rente uitbetaald, en aan het eind van de periode krijgt hij/zij de inleg óók weer terug. Voor meer informatie zie onder menu-tab “Subsidies en Financiering”.

Postcodegebieden
De installatie bevindt zich in postcodegebied 3994. De SCE staat toe dat een naastliggend postcodegebied wordt aangemerkt als kern van de postcoderoos. Daarvan maken wij gebruik. Op die manier kunnen zo veel mogelijk Houtenaren deelnemen; alle mensen die wonen in de postcodegebieden 3991, 3992, 3993, 3994 of 3995.

Traject en Tijdpad
We zijn nu, in april, bezig met de financiële en technische details. Er wordt nog gerekend hoe we het project het gunstigst kunnen financieren. Misschien gaan we een banklening afsluiten en gebruik maken van de huidige lage rentestand. De prijs van één obligatie, en het precieze rendement staan nog niet vast.
De subsidie wordt in mei aangevraagd. De overheid heeft maximaal 6 maanden tijd om over de aanvraag te beslissen, maar waarschijnlijk gebeurt dit binnen 3 maanden. Pas na goedkeuring kunnen de deelnemers definitief worden geworven, en kunnen er contracten worden afgesloten met de eigenaar, installateur, onze leden, bank, Greenchoice, Stedin, enzovoorts.
We hopen dat we in september 2021 de goedkeuring ontvangen. Dan gaan we deelnemers werven en aanbesteden. We verwachten dat we rond het project voor het eind van 2021 te hebben gerealiseerd. Via nieuwbrieven zullen leden en belangstellenden op de hoogte worden gehouden van de voortgang en inschrijvingsmogelijkheden.