De coöperatie Opgewekt Houten wekt met productie-installaties duurzaam zonnestroom op en verkoopt deze stroom aan energiemaatschappij Greenchoice. De productie-installaties worden betaald met inleg van coöperatieleden. Inleg kan plaatsvinden met gebruikmaking van de Regeling Verlaagd Tarief (Postcoderoosregeling) of de subsidie voor Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Hieronder wordt voor beide modellen de financiering uit de doeken gedaan.

Postcoderoosregeling
Projecten kunnen worden gefinancierd volgens de Postcoderoosregeling (officieel: de Regeling Verlaagd Tarief), afgekort PCR. Leden van Opgewekt Houten leggen geld in en daarmee financiert de coöperatie de installatie.

De Regeling Verlaagd Tarief houdt in dat coöperatieleden die geld hebben ingelegd in een productie-installatie hun energiebelasting kunnen terugvragen. De coöperatie vraagt hiervoor per project bij de Belastingdienst een ruling aan. Voor de Regeling Verlaagd Tarief komen coöperatieleden in aanmerking die in of naast het postcodegebied van het project wonen.

Voorbeeld: een lid koopt een participatie van 15 jaar in de productie-installatie, bijvoorbeeld ter grootte van een paneel van € 300, -. Het paneel wekt jaarlijks 300 kWh op. De energiemaatschappij van het lid betaalt de energiebelasting over 300 kWh terug aan het lid. Dit is ongeveer € 30, -. Zo verdient het lid in ongeveer 10 jaar zijn inleg terug. De resterende 5 jaar zijn ‘winst’. Na 15 jaar heeft het lid ongeveer € 450, – ontvangen. De waarde van de participatie wordt over de looptijd van 15 jaar afgeschreven. Aan het einde van de 15 jaar heeft de participatie geen waarde meer.

NB: de tarieven voor energiebelasting op elektriciteit zijn aan wijziging onderhevig. Aan de rekensom kunnen geen rechten worden ontleend.

Voorbeelden van postcoderoos projecten van Opgewekt Houten zijn de productie-installatie op De Kruisboog (2017, postcode 3995, 366 panelen) en De Wetering (2019, postcode 3991, 640 panelen).

Meer informatie over de Regeling Verlaagd Tarief is te vinden op onze website onder het kopje Postcoderoos (PCR).

SDE+
De subsidie SDE+ (subsidie duurzame energie) wordt berekend op basis van de hoeveelheid geproduceerde energie. Het bedrag kan van jaar tot jaar variëren, elk jaar maakt de overheid de voorlopige en later de definitieve rekenbedragen bekend. De SDE+ subsidie wordt uitbetaald aan de eigenaar van de installatie, dus in het geval van Opgewekt Houten de coöperatie zelf, of de rechtspersoon die namens Opgewekt Houten als eigenaar optreedt.

De installatie wordt betaald met geld dat de coöperatie leent van coöperatieleden. De coöperatie geeft obligaties uit aan de leden. Een obligatie is een schuldpapier, het lid leent geld aan de coöperatie en de coöperatie verklaart dat bedrag schuldig te zijn. Over de lening betaalt de coöperatie rente aan het lid en de coöperatie lost de lening af. Het lid krijgt zijn/haar geld terug.

Voorbeeld: het lid koopt een obligatie van € 300,= met een looptijd van (bijvoorbeeld) 12 jaar en een rente van 3%. Jaarlijks vergoedt de coöperatie het lid € 9,= rente, en vanaf het derde jaar lost de coöperatie jaarlijks 1/10 van de obligatie af. Op die manier ontvangt het lid in 12 jaar € 108,= rente en krijgt hij/zij het geleende bedrag aan de coöperatie terug.

NB: aan de rekensom en de daarvoor gebruikte bedragen kunnen geen rechten worden ontleend.

Een voorbeeld van een SDE+-gesubsidieerd project is de productie-installatie op de daken van het bedrijf Zacht Fruit in Schalkwijk (2019, 780 panelen).