Rendement PCR en SDE+ projecten

De coöperatie Opgewekt Houten wekt met productie-installaties duurzaam zonnestroom op en verkoopt deze stroom aan energiemaatschappij Greenchoice. De productie-installaties worden betaald met inleg van coöperatieleden. Inleg kan plaatsvinden met gebruikmaking van de Regeling Verlaagd Tarief (Postcoderoosregeling) of de subsidie voor Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+).

Hieronder lees je meer over de financieringsmodellen.

 

Postcoderoosregeling: financieringsmodel en rendement

Leden van Opgewekt Houten leggen geld in en daarmee financiert de coöperatie de installatie.

De Regeling Verlaagd Tarief (PCR) houdt in dat coöperatieleden die geld hebben ingelegd in een productie-installatie hun energiebelasting kunnen terugvragen. De coöperatie vraagt hiervoor per project bij de Belastingdienst een ruling aan. Voor de Regeling Verlaagd Tarief komen coöperatieleden in aanmerking die in of naast het postcodegebied van het project wonen.

Voorbeeld:

Een lid van COH koopt een participatie van 15 jaar in de productie-installatie ter grootte van een paneel van € 300,-. Het paneel wekt jaarlijks 300 kWh op.

De energiemaatschappij van het lid betaalt de energiebelasting over 300 kWh terug aan het lid. Dit is ongeveer € 30,- per jaar.

Zo verdient het lid in ongeveer 10 jaar zijn inleg terug. De resterende 5 jaar zijn ‘winst’. Na 15 jaar heeft het lid ongeveer € 450,- ontvangen. De waarde van de participatie wordt over de looptijd van 15 jaar afgeschreven. Aan het einde van de 15 jaar heeft de participatie geen waarde meer.

NB: De orde van grootte van de bedragen zijn realistisch voor het jaar 2019. Tarieven voor energiebelasting op elektriciteit zijn aan wijziging onderhevig. Aan de rekensom kunnen geen rechten worden ontleend.

Voorbeelden van onze postcoderoosprojecten De Kruisboog, De Wetering en de Kloostergaarde.

Klik hier voor meer informatie over de Regeling Verlaagd Tarief/Postcoderoos.

 

SDE+ regeling: financieringsmodel en rendement

Het bedrag van subsidie SDE+ voor zonnepanelen wordt iedere subsidieronde opnieuw bijgesteld, afhankelijk van hoeveel het opwekken van zonne-energie op dat moment kost.

Daarbij betaalt de SDE+ subsidie het verschil uit tussen de marktprijs van vervuilende energie en de kostprijs van het schoon opwekken van die elektriciteit.

De eigenaar van de installatie ontvangt de subsidie. De hoeveelheid wordt berekend op basis van de hoeveelheid geproduceerde schone energie. Het bedrag kan dus van jaar tot jaar variëren.

De SDE+ subsidie wordt uitbetaald aan de eigenaar van de installatie, dus in het geval van Opgewekt Houten de coöperatie zelf, of de rechtspersoon die namens Opgewekt Houten als eigenaar optreedt.

De installatie wordt betaald met geld dat de coöperatie leent van coöperatieleden. De coöperatie geeft obligaties uit aan de leden. Een obligatie is een schuldpapier: het lid leent geld aan de coöperatie en de coöperatie verklaart dat bedrag schuldig te zijn. Over de lening betaalt de coöperatie rente aan het lid en de coöperatie lost de lening af. Het lid krijgt zijn/haar geld terug, plus de rente op de obligatie.

Voorbeeld:

Een lid van de coöperatie koopt een obligatie van € 300,- met een looptijd van (bijvoorbeeld) 12 jaar en een rente van 3%. Jaarlijks vergoedt de coöperatie het lid € 9,- rente, en vanaf het derde jaar lost de coöperatie jaarlijks 1/10 van de obligatie af. Op die manier ontvangt het lid in 12 jaar € 108,- rente en krijgt hij/zij het geleende bedrag aan de coöperatie terug.

 

NB: aan de rekensom en de daarvoor gebruikte bedragen kunnen geen rechten worden ontleend.