Hieronder noemen wij een aantal websites van organisaties die wij relevant vinden in ons streven naar duurzaamheid en mogelijk ook voor jou interessant zijn.

Het inwonersinitiatief EnergieRijk Houten wil inwoners van Houten met informatie en diensten ondersteunen in het verduurzamen van hun woning. De ambitie van EnergieRijk Houten is om zoveel mogelijk woningen versneld energieneutraal en aardgasvrij te maken op weg naar 2040. Energierijk Houten informeert en ondersteunt inwoners van Houten met het verduurzamen van hun woning. Lokale initiatieven en vrijwilligers die in de eigen wijk aan de slag willen kunnen ook bij EnergieRijk Houten terecht Er wordt samengewerkt met al bestaande initiatieven en voortgebouwd op hun kennis en ervaring.

Coöperatie Opgewekt Houten is ambassadeur van Stichting !MPACT Houten. !MPACT Houten is een platform én een projectbureau voor duurzaam ondernemen. Vanuit het projectbureau wordt ondersteuning geboden aan ondernemers in de vorm van advisering, begeleiding en het opbouwen van een duurzame community. Om andere lokale ondernemers te inspireren en te stimuleren op het gebied van duurzaamheid, zijn ze bezig met het project De Verdubbelaar. Dit betekent dat ze via hun ambassadeurs andere ondernemers bereiken. Hiermee willen ze bedrijven in de gemeente Houten helpen om op innovatieve wijze duurzaam te ondernemen. Net als coöperatie Opgewekt Houten hebben ambassadeurs van Stichting !MPACT Houten zelf een duurzaam aanbod of zijn ze actief hun bedrijf aan het verduurzamen. Hiermee hopen zij een groen netwerk op te bouwen, dat andere ondernemers zal inspireren en motiveren om ook actief te verduurzamen. Op het futureproof platform kan digitaal een lokaal aanbod of oplossing aangeboden en gezocht worden. Tijdens de diverse bijeenkomsten van !MPACT Houten kan ook inspiratie op worden gedaan.Kijk voor meer informatie op de website.

Jouwhuisslimmer.nl is een initiatief van 15 gemeenten in de regio Utrecht. Op deze website staan handige tools, zoals de Quickscan. Die geeft op basis van jouw huis advies over wat je kunt doen om je energieverbruik te reduceren. Ook kan je via de keuzehulp op de site achterhalen of je in aanmerking komt voor subsidie of financiering voor de maatregelen die je wilt uitvoeren. Verder vind je er een overzicht van bedrijven, informatie, inspiratie en activiteiten in de regio.

Greenchoice

Greenchoice is onze partner voor verkoop van de elektriciteit die door onze zonnedaken worden opgewekt.
Op hun website vinden we de volgende visie en missie:
Duurzame visie
Onze toekomstvisie is dat duurzaamheid 100% vanzelfsprekend is: groene energie wordt dichtbij klanten opgewekt en dichtbij de duurzame bron gebruikt. Mensen zijn zich bewust van hun energieverbruik, besparen actief energie en wekken zoveel mogelijk zelf – of samen – groene stroom op. Iedereen heeft daarvoor toegang tot betaalbare en betrouwbare duurzame technologieën.
Duurzame missie
Wij zijn de versneller en verbinder op weg naar 100% groene energie: duurzaam dichtbij. Samen met onze klanten maken we groene keuzes. Wij helpen hen met besparen en zelf opwekken van energie. Dat doen we door slimme producten en diensten en duurzame oplossingen eenvoudig en lokaal beschikbaar te maken.

 

 

 

 

Het kennisplatform voor lokale duurzame energie initiatieven.

Op www.houteninwonersplatform.nl vind je initiatieven voor en door inwoners in de gemeente Houten. Het doel van Houten Inwoners Platform (afgekort HIP) is om alle inwonersinitiatieven aan elkaar te verbinden, ze kosteloos een platform te geven en inwoners van elkaar te laten leren. Duurzame en sociale activiteiten staan daarbij voorop.

Als coöperatie duurzaam eiland willen we ons niet aan onze verantwoordelijkheid onttrekken. Ook wij zien de noodzaak van minder gebruik van energie en maken ons sterk voor opwekking van energie op het eiland. Maar niet over onze hoofden heen. We willen ervoor waken dat het eiland een landjuweel blijft en een fijne plek om te wonen, te werken en te recreëren.

Energie van Utrecht versterkt de kracht en professionaliteit van de lokale Utrechtse energiecoöperaties en -initiatieven in hun streven de energietransitie te realiseren met (coöperatief) eigenaarschap, zeggenschap voor lokale bewoners en ondernemers en opbrengsten die ten goede komen aan de lokale omgeving. Zo kan de coöperatieve energiebeweging duurzame energie ontwikkelen van, door en voor bewoners van de provincie Utrecht.

Energie Samen is de landelijke koepel en belangenorganisatie van energiecoöperaties.

Door Energie Samen staat ‘lokaal eigendom’ in het Klimaatakkoord, investeren overheden en banken in coöperatieve opwekprojecten, is er een speciale subsidieregeling voor postcoderooscoöperaties, zitten we aan tafel bij de Regionale Energiestrategieën en nog veel meer!

Weerstation Houten