De nieuwe postcoderoosregeling heet SCE
Sinds 1 april 2021 is een nieuwe postcoderoosregeling in werking getreden. Deze geldt voor nieuwe projecten en heet officieel Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE).
De oude postcoderoosregeling (“Regeling Verlaagd Tarief”) blijft gelden voor onze bestaande projecten De Kruisboog, De Wetering en De Kloostergaarde. Lees hierover meer onderaan deze pagina.

Kenmerken van de SCE
De nieuwe SCE kun je gerust het “kleine zusje” noemen van de SDE++ regeling. SDE++ is bedoeld voor bedrijven en (non-)profitinstellingen. De SCE regeling richt zich op kleinere projecten. De manieren waarop de subsidies worden aangevraagd, berekend en uitbetaald lijken sterk op elkaar.

 1. De regeling is bedoeld voor leden van coöperaties of VvE’s. Investerende leden moeten in het postcodegebied (de postcoderoos) van de productie-installatie wonen. De subsidie wordt aangevraagd door en toegekend aan de coöperatie of VvE.
 2. De looptijd van de subsidie is 15 jaar. Alleen de werkelijk opgewekte kilowatturen stroom worden gesubsidieerd.
 3. De regeling kan worden aangevraagd voor het opwekken van duurzame elektriciteit door middel van zon, wind of waterkracht.
 4. De SCE-regeling blijft “postcoderoosregeling” heten, omdat dit aspect niet is veranderd ten opzichte van de oude regeling. De postcoderoos is het postcodegebied waarin de productie-installatie ligt én de direct daaraan grenzende postcodegebieden. Iedereen die in de postcoderoos woont kan investeren in het project.
 5. Voor deelnemers is de SCE-regeling gemakkelijker dan de oude. Zo is er geen relatie meer met het eigen stroomverbruik. Ook spelen de energieleveranciers geen rol meer, alle uitbetalingen (rente en aflossing) lopen immers via de coöperatie. Deelnemers die verhuizen naar buiten de postcoderoos kunnen blijven meedoen.
 6. De projecten die er onder kunnen vallen zijn:
  • zonne-energieprojecten tussen 15 en 500 kWp
  • windenergieprojecten op land tussen 15 en 1000 kWp.
  • Waterkrachtprojecten tussen 15 en 150 kWp.

Hoogte van de subsidie

In de nieuwe regeling staat het subsidiebedrag van te voren vast. De overheid garandeert een minimumprijs en geeft als subsidie het verschil tussen de marktprijs en die minimumprijs. De coöperatie financiert de installatie doorgaans met ‘eigen vermogen’ en met een banklening. Eigen vermogen wordt opgehaald bij de leden door het uitgeven van obligaties. De obligaties zijn rentedragend en worden in 15 jaar afgelost. De uitgifteprijs van een obligatie is niet direct gekoppeld aan de prijs van een zonnepaneel.

Over de oude PCR-projecten Kruisboog, Wetering en Kloostergaarde
De oude PCR-regeling is afgesloten. Dat betekent niet dat er na 1 april 2021 geen nieuwe deelnemers meer bij kunnen komen! Als bijvoorbeeld deelnemers verhuizen naar buiten het postcodegebied, komen te overlijden, of participaties willen verkopen (bijvoorbeeld door aanschaf van eigen zonnepanelen) kunnen de vrijkomende participaties door zowel bestaande als nieuwe deelnemers worden overgenomen. Voorwaarden zijn dat de nieuwe deelnemer woont in het postcodegebied van de installatie, lid is (of wordt) van de coöperatie en klant is bij een energieleverancier die de regeling uitvoert. Stuur bij een voorgenomen verkoop altijd eerst een e-mail naar info@opgewekthouten.nl.