De Nieuwe Postcoderoosregeling heet SCE
Vanaf 1 April 2021 treedt er een nieuwe postcoderoosregeling in werking. Deze geldt alleen voor nieuwe projecten en heet officieel “Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking” (SCE), zie
https://energiesamen.nu/pagina/39/postcoderoossubsidie-sce. De oude “Regeling Verlaagd Tarief” blijft gelden voor onze bestaande projecten de Kruisboog, de Wetering en de Kloostergaarde. Lees hierover meer onderaan de pagina.

Kenmerken van de SCE
De nieuwe SCE kun je gerust het “kleine zusje” noemen van de SDE++ regeling. SDE++ is bedoeld voor bedrijven en (non-)profitinstellingen. De SCE regeling richt zich op kleinere projecten. De manieren waarop de subsidies worden aangevraagd, berekend en uitbetaald lijken sterk op elkaar.

 1. De regeling is bedoeld voor coöperaties en VvE’s. Iedereen die van de SCE gebruik wil maken moet lid zijn. Leden van de coöperatie of VvE moeten in de vastgestelde postcoderoos van de productie-installatie wonen. De subsidie wordt aangevraagd door, en toegekend aan de coöperatie.
 2. De looptijd van de subsidie is 15 jaar. De opgewekte kilowatturen energie worden gesubsidieerd.
 3. De regeling kan worden aangevraagd voor het opwekken van duurzame elektriciteit door middel van zon, wind of waterkracht.
 4. We blijven de SCE regeling “postcoderoosregeling” noemen, omdat dit aspect niet is veranderd ten opzichte van de oude regeling. We leggen het hieronder nog even uit:De postcoderoos is het postcodegebied waarin de productie-installatie ligt met de direct daaraan grenzende postcodegebieden. Een postcodegebied is een gebied waarin alle postcodes dezelfde vier cijfers hebben. Ook postcodegebieden die alleen raken met een ‘punt’ horen bij de postcoderoos. De productie-installatie kan in het midden van de zogenoemde postcoderoos liggen maar mag ook in een van de ‘blaadjes’ van de postcoderoos gerealiseerd worden. Dit maakt het voor coöperaties mogelijk om ook locaties voor energieopwekking in de randen van de postcoderoos te benutten. Iedereen die in de postcode, óf in een aangrenzende postcode, van een productie-installatie woont, mag meedoen met een project.
 5. Voor leden is de nieuwe regeling makkelijker dan de oude. Ze hebben niet meer te maken met terugbetaling via de energieleverancier en geen gedoe meer als ze van leverancier wisselen. Alle betalingen gaan via de coöperatie. Leden die leden verhuizen naar buiten het postcoderoos-gebied kunnen blijven meedoen.
 6. De projecten die er onder kunnen vallen zijn:
  • zonne-energieprojecten tussen 15 en 500 kWp
  • windenergieprojecten op land tussen 15 en 1000 kWp.
  • Waterkrachtprojecten tussen 15 en 150 kWp.

In de nieuwe regeling staat van te voren vast wat de opbrengst gaat worden van de opgewekte stroom. De overheid garandeert een minimumprijs, en geeft als subsidie het verschil tussen de marktprijs en die minimumprijs. Net als bij de SDE+ regeling kan de coöperatie een deel van de installatie zelf financieren of voorfinancieren. Dit kan met eigen vermogen of met bankleningen. Voor een SCE project is maximaal 50% lening mogelijk omdat een project een minimum aantal deelnemers moet hebben. De opbrengst kan ten goede komen aan de coöperatie (=alle leden), of direct aan de participanten (=het deel van de leden dat meedoet aan het project).  De waarde van een participatie hoeft niet te zijn verbonden aan de waarde van een paneel.

Net zoals bij de SDE++ geldt voor de nieuwe PCR dat deze wordt aangevraagd in het planningsstadium. Het project gaat niet door als er geen subsidie wordt toegekend. Op het moment dat de subsidie wordt toegekend heeft de coöperatie nog maximaal 18 maanden (voor wind en waterkracht zelfs 3 jaar) om het project te realiseren.

Ieder jaar wordt het totaalbedrag aan beschikbare SCE-subsidie voor nieuwe projecten vastgesteld door de overheid. De toekenning van de PCR-subsidies is dus aan een bovengrens onderhevig. Die bovengrens kan ieder jaar anders zijn. Hoe er bij over-inschrijving wordt toegekend, en met welke criteria, is nog niet duidelijk. Bij over-inschrijving kunnen coöperaties dus achter het net vissen. Dat is een groot nadeel van de nieuwe PCR!

Om te borgen dat er voldoende participatie en betrokkenheid van leden is, wordt een minimum aantal deelnemers in het postcoderoosgebied vereist. Voor zonprojecten geldt: 1 lid per 5 kWp opgesteld vermogen. Voor windprojecten geldt 1 lid per 2 kWp. Daarnaast is het wettelijk bepaald dat alle individuele leden een even zwaar wegende stem moeten hebben in de besluitvorming, ongeacht de hoogte van de financiële inleg.

Gegarandeerde elektriciteitsprijs voor de opwekking: maar hoe hoog?
Het prijsniveau dat wordt vastgelegd als kostprijs voor de opwekking wordt bij iedere subsidieronde opnieuw bepaald. Dit leidt tot onzekerheid. Er zijn wel tariefadviezen geweest en besproken, maar er is nog discussie over. In 2020 heeft minister Wiebes de belofte gedaan dat de nieuwe PCR minstens net zo aantrekkelijk zou zijn als de oude. We moeten nog afwachten of dat daadwerkelijk zo is.

Over de oude PCR-projecten (Kruisboog, Wetering en Kloostergaarde).
De oude PCR regeling is afgesloten. Dat betekent dat er na 1 april 2021 geen nieuwe deelnemers meer kunnen komen in oude PCR-projecten. Als deelnemers verhuizen naar buiten het postcodegebied, of komen te overlijden, kunnen de vrijkomende participaties alléén door bestaande deelnemers worden overgenomen. Gebeurt dat niet, dan profiteert niemand van de mogelijke belastingkorting van de stroomopwekking van die participaties! Daarnaast is er in het kader van het Klimaatakkoord afgesproken dat de elektriciteits-belasting elk jaar een klein beetje wordt verlaagd: met ongeveer 0.0034 Euro per kWh. De SCE regeling heeft daar geen last van.