Mijn naam is Ronald Korpershoek, 58 jaar, getrouwd en drie, inmiddels volwassen kinderen. Ik heb lang gewerkt bij de Rabobank, vooral in de disciplines coöperatie & governance en duurzaamheid. In mijn laatste functie bij Duurzame Innovatie Bedrijven hield ik me bezig met de ontwikkeling van diensten voor energiecoöperaties. Inmiddels ben ik aan het omschakelen tot zelfstandig adviseur op bovenstaande thema’s.
Sinds 2016 ben ik actief als vrijwilliger. Ik breng vooral mijn kennis in op het gebied van de financiering van projecten. Duurzaamheid gaat me aan het hart. Mijn overtuiging is dat we het samen moeten oplossen via de coöperatieve aanpak.

 

Mijn naam is Peter Hermans, 67 jaar, getrouwd, 3 kinderen en inmiddels 3 klein kinderen. In mijn carrière heb ik 23 jaar gewerkt bij KPN en ben in 2007 overgestapt naar de energiesector. Vanaf 2010 tot en met 2020 ben ik werkzaam geweest bij Netbeheerder Stedin, de laatste 5 jaar als Chief Technology Officer. In die functie heb ik mij beziggehouden met de energie transitie op Nationaal en Europees niveau (waaronder de EU Commissie), waarbij mijn focus lag op technologie in samenhang met hoe de markt is georganiseerd en hoe wet en regelgeving zich ontwikkelt. In voorjaar 2020 ben ik met pensioen gegaan maar tegelijkertijd wel actief gebleven in de energie transitie en daarmee ook op lokaal niveau actief geworden.
Ik adviseer de Coöperatie Opgewekt Houten, de regionale koepel Energie van Utrecht en de landelijke brancheorganisatie EnergieSamen. Tevens tracht ik een bijdrage te leveren aan de doelstelling “Houten Energie Neutraal in 2040” van de gemeente Houten. Ik zet mij in voor een marktordening waarin burgers middels energie delen weer controle krijgen over energie (als een van de primaire levensbehoeften), en tegen een betaalbare prijs.