SDE staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie. Het is een subsidieregeling waarmee de overheid de productie van duurzame energie stimuleert. Het produceren van duurzame energie is duurder dan het produceren van vervuilende energie. De overheid heeft als doel dat meer duurzame energie wordt geproduceerd. De subsidie vermindert het prijsverschil tussen duurzaam en vervuilend opgewekte energie. Van 2008 tot 2011 was de subsidie bekend onder de afkorting SDE, en ook bedoeld voor particulieren. In 2011 is subsidieregeling gewijzigd. De nieuwe regeling SDE+ is meer gericht op economische efficiency en niet meer bedoeld voor huishoudens.

Vanaf 2020 wordt de SDE+ verbreed, onder de noemer Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++).

Hoe werkt het subsidiemechanisme?

Duurzaam opgewekte elektriciteit wordt aan het stroomnet geleverd voor de geldende marktprijs. Die marktprijs fluctueert: veel aanbod leidt tot een lagere prijs. De fluctuatie geeft het risico dat er te weinig geld binnenkomt om uit de kosten van de zonne-installatie te komen. Daarom garandeert de SDE+-subsidie een minimale verkoopprijs voor de duurzaam opgewekte energie. Het verschil tussen de kostprijs en de verkoopprijs (= marktwaarde) wordt bijgelegd door de overheid.

Bij een hogere energieprijs krijg je minder SDE+-subsidie, want je ontvangt méér uit de verkoop van de opgewekte stroom. Bij een lagere energieprijs krijg je meer SDE+-subsidie, want je ontvangt minder van de energieafnemer.

In de regel gaat het om grote projecten met een grootverbruikersaansluiting. Om voor SDE+ subsidie in aanmerking te komen moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan.

Meer informatie over de SDE+ regeling vind je op de pagina FAQ SDE+