SDE+ staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie. Het is een subsidieregeling waarmee de overheid de productie van duurzame energie stimuleert. Het produceren van duurzame energie is duurder dan het produceren van vervuilende energie. De overheid heeft als doel dat meer duurzame energie wordt geproduceerd. De subsidie vermindert het prijsverschil tussen duurzaam en vervuilend opgewekte energie. Van 2008 tot 2011 was de subsidie bekend onder de afkorting SDE, en ook bedoeld voor particulieren. In 2011 is subsidieregeling herzien, vandaar de naamswijziging naar SDE+. Deze regeling is meer gericht op economische efficiency en niet meer bedoeld voor huishoudens. Vanaf 2020 wordt de SDE+ verbreed, onder de noemer Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++).

Hoe werkt het subsidiemechanisme?

Duurzaam opgewekte stroom wordt aan het stroomnet geleverd voor de geldende marktprijs. Die marktprijs fluctueert, veel aanbod leidt tot een lagere prijs. De fluctuatie geeft het risico dat er te weinig geld binnenkomt om uit de kosten van de zonne-installatie te komen. Daarom garandeert de SDE+-subsidie een minimale verkoopprijs voor de duurzaam opgewekte energie. Het verschil tussen de kostprijs en de verkoopprijs (= marktwaarde) wordt bijgelegd door de overheid. Bij een hogere energieprijs krijg je minder SDE+-subsidie, want je ontvangt méér uit de verkoop van de opgewekte stroom. Bij een lagere energieprijs krijg je meer SDE+-subsidie, want je ontvangt minder van de energieafnemer.

Waarvoor en hoe kan de coöperatie SDE+-subsidie aanvragen?

SDE+-subsidie kan worden aangevraagd voor diverse categorieën van duurzame energie: windenergie, biomassa, water, geothermie en zon. Per jaar zijn er twee ronden waarop een aanvraag voor subsidie kan worden gedaan. Het is een grote subsidiepot. Het budget voor de SDE+-voorjaarsronde 2019 bedraagt bijvoorbeeld € 5 miljard. Dit wordt gefinancierd uit algemene belastingopbrengsten en gedeeltelijk uit de extra belasting die gebruikers betalen op hun energierekening, de Opslag Duurzame Energie.

Als SDE+-subsidie voor zonne-energie wordt aangevraagd moet het om een project gaan voor fotovoltaïsche zonnepanelen (zon-PV) met een vermogen van ≥ 15 kWp (ongeveer 60 zonnepanelen) en een grootverbruikersaansluiting. Het zal dus in de regel gaan om grote projecten. Huishoudens en doorsnee bedrijven hebben een kleinverbruikersaansluiting van 3 x 80A en komen dus niet in aanmerking voor SDE+-subsidie. Andere voorwaarden zijn:

  • Het project moet binnen een bepaalde tijd worden gerealiseerd.
  • Er moet een omgevingsvergunning voor het project zijn afgegeven.
  • Als de aanvrager niet de eigenaar is van het gebouw of de grond, moet er een verklaring zijn dat de gebouw- of grondeigenaar toestemming geeft voor de zonne-installatie.
  • Er moet een haalbaarheidsstudie gedaan zijn waaruit blijkt dat de installatie financieel gezien rendabel is.

Kijk voor informatie over SDE+ op de website https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimulering-duurzame-energieproductie/categorie%C3%ABn/zon-sde, en naar de voorlichtingsvideo op https://www.rvo.nl/actueel/videos/voorlichtingsfilm-sde.