Wat voor projecten organiseert de coöperatie?

Wij organiseren projecten die duurzame energie lokaal opwekken, in de gemeente Houten. We zijn begonnen met zonne-energie omdat de groep oprichters van de coöperatie daarover al enige kennis had en er ervaring mee had opgedaan. We sluiten andere projecten zoals windenergie en biomassa niet uit, maar hebben daarin geen ervaring. Onder de menutabs ‘In bedrijf’ en ‘In voorbereiding’ kun je lezen welke projecten wij al hebben gerealiseerd, en welke projecten op dit moment in voorbereiding zijn.

Onze eerste twee projecten, de Kruisboog en de Wetering, zijn zonnepanelen-installaties op de daken van sporthallen die in eigendom zijn van de gemeente Houten. Dat is geen toeval. De gemeente was bereid om deze daken zonder huurkosten aan de Coöperatie beschikbaar te stellen omdat zij ook een duurzaamheidsdoelstelling heeft en ons initiatief van harte toejuicht.

Welke projecten zijn nog meer in voorbereiding?

Diverse ondernemers uit ons postcodegebied hebben aangegeven dat ze hun dak ter beschikking willen stellen voor een toekomstig project van Opgewekt Houten, waaronder De Rooy transport en Piazza Sports. We hopen natuurlijk dat we daar zo spoedig mogelijk projecten kunnen opstarten.

Daarnaast verkennen wij de mogelijkheden voor het organiseren van of deelnemen aan zonnevelden. Het voordeel van zonnevelden is dat er veel meer zonnepanelen kunnen worden geplaatst dan op een groot dak. Op die manier kunnen we in één klap heel veel Houtenaren laten meedoen en heel veel duurzame energie opwekken.

Ik heb of ken een groot en geschikt dak voor het plaatsen van zonnepanelen

Ken je, of ben je, de eigenaar van een groot dak waar prima zonnepanelen op kunnen worden geplaatst? Dan hopen we dat je ons een mailtje stuurt met je suggestie! Mail dan naar info@opgewekthouten.nl

Ik wil investeren in een project. Wat kan ik dan doen?

Geef je op als lid. Via de website, of stuur een mail naar info@opgewekthouten.nl met je contactgegevens.

Je kunt dan meteen aangeven hoeveel participaties je waarschijnlijk wilt kopen. Je legt je daarmee nog niet juridisch vast, maar je komt wél op de lijst van mogelijke investeerders te staan. Je wordt dan benaderd als de definitieve inschrijving voor dat project start, op volgorde van inschrijving.