Wij organiseren projecten die duurzame energie lokaal opwekken, in de gemeente Houten. We zijn begonnen met zonne-energie omdat de groep oprichters van de coöperatie daarover al enige kennis had en er ervaring mee had opgedaan. We sluiten andere projecten zoals windenergie en biomassa niet uit, maar hebben daarin geen ervaring. Onder de menutabs ‘In bedrijf’ en ‘In voorbereiding’ kun je lezen welke projecten wij al hebben gerealiseerd, en welke projecten op dit moment in voorbereiding zijn.

Onze eerste twee projecten, De Kruisboog en De Wetering, zijn zonnepanelen-installaties op de daken van sporthallen die eigendom zijn van de gemeente Houten. Dat is geen toeval. De gemeente was bereid om deze daken zonder huurkosten aan de Coöperatie beschikbaar te stellen omdat zij ook een duurzaamheidsdoelstelling heeft en ons initiatief van harte toejuicht.

Project de Wetering, er zijn nog panelen te koop!

Dit zonnedak is op 21 juni 2019 feestelijk geopend. Je kunt nog meedoen!
Een paneel kost € 300.- en levert circa 260 kWh per jaar op. In 15 jaar tijd levert het een besparing van circa € 429.- op. Het is een veilige en rendabele investering waarmee je meehelpt Houten te verduurzamen.

Inschrijven
Je kunt meedoen door je aan te melden door te klikken op deze link. De inschrijvingen worden verwerkt op volgorde van binnenkomst. Als je inschrijft, ontvang je binnen korte tijd bericht of je nog mee kunt doen.

Voordat je inschrijft is het handig eerst je jaarverbruik en energieleverancier te weten. Deze vind je op de jaarafrekening van je leverancier. Bedenk vervolgens voor hoeveel panelen je wilt inschrijven. Deel je jaarverbruik door 260 en je weet het maximaal aantal panelen om je energieverbruik te dekken. Het is  onverstandig om voor meer panelen in te schrijven dan je jaarlijkse energieverbruik, omdat je over het teveel aan geproduceerde energie geen belastingkorting krijgt. Voor minder panelen inschrijven is uiteraard ook mogelijk.

Gedetailleerde informatie over dit project vind je in het Informatiedocument Sporthal De Wetering 8 april 2019

Welke projecten zijn in voorbereiding?

Diverse ondernemers hebben aangegeven dat ze hun dak ter beschikking willen stellen voor een toekomstig project van Opgewekt Houten, waaronder Zachtfruit, De Rooy transport en Piazza Sports. We hopen natuurlijk dat we daar zo spoedig mogelijk projecten kunnen opstarten.

Ook verkennen wij de mogelijkheden voor het organiseren van of deelnemen aan zonnevelden. Het voordeel van zonnevelden is dat er veel meer zonnepanelen kunnen worden geplaatst dan op een groot dak. Op die manier kunnen we in één klap heel veel Houtenaren laten meedoen en heel veel duurzame energie opwekken.

Ik heb of ken een groot en geschikt dak voor het plaatsen van zonnepanelen

Ken je, of ben je, de eigenaar van een groot dak waar prima zonnepanelen op kunnen worden geplaatst? Dan hopen we dat je ons een mailtje stuurt met je suggestie! Mail dan naar info@opgewekthouten.nl

Ik wil investeren in een project. Wat kan ik dan doen?

Geef je op als lid. Via de website, of stuur een mail naar info@opgewekthouten.nl met je contactgegevens.

Je kunt dan meteen aangeven hoeveel participaties je waarschijnlijk wilt kopen. Je legt je daarmee nog niet juridisch vast, maar je komt wél op de lijst van mogelijke investeerders te staan. Je wordt dan benaderd als de definitieve inschrijving voor dat project start, op volgorde van inschrijving.