2023-11-30: Presentatie Peter Hermans over de energietransitie en Local4Llocal

bijlage: Link update netcapaciteit Stedin

2023-11-30 Presentatie van Wilfried van Sark over de elektrische auto in de energietransitie van probleem naar heilige koe?

2022-10-05 Presentatie van Prof. Dr. Ad van Wijk over de (on)mogelijkheden van waterstof.