2024-06-11: Presentatie Jessica Doornvan de NMU over Burgerinitiatieven in de warmtetransitie

2024-06-11: Presentatie Katrin Larsen over de wijkaanpak van Energierijk Houten

2024-06-11: Presentatie Piet van der Heijden over Buurtwarmte doen we samen

2024-06-11: Presentatie Rian Blok over een mini warmtenet-plan in Herbergierserf

 

2023-11-29: Presentatie Ardy Notenboom over verduurzaming van VVE’s met bijdrage van Opgewekt Houten (pag 13 t/m16)

2023-11-30: Presentatie Peter Hermans over de energietransitie en Local4Llocal  bijlage: Link update netcapaciteit Stedin

2023-11-30: Presentatie van Wilfried van Sark over de elektrische auto in de energietransitie van probleem naar heilige koe?

 

2022-10-05 Presentatie van Prof. Dr. Ad van Wijk over de (on)mogelijkheden van waterstof.