Gemeenteraad besluit over adviezen Burgerberaad Energietransitie 2040

Raad neemt adviezen Burgerberaad over, maar betrekt maatschappelijke initiatieven bij de uitwerking De Houtense gemeenteraad heeft op 18 juni de adviezen van het Burgerberaad Energietransitie 2040 vrijwel volledig overgenomen om deze te verwerken in een nieuw Energieplan 2025-2030. Wel wil de raad dat de maatschappelijke initiatieven, waaronder Opgewekt Houten, worden betrokken bij de opstelling en

LEES MEER

Verslag informatieavond 11 juni

Op 11 juni 2024 organiseerde Opgewekt Houten een lezing over: De rol en inzet van Burgers en Coöperaties bij de warmtetransitie. Zo’n dertig bewoners uit Houten waren aanwezig in de Engel waar zij luisterden naar een aantal sprekers. Allereerst sprak Jessica Doorn van de Natuur en Milieu Federatie Utrecht (NMU). Zij liet een aantal inspirerende

LEES MEER

Gemeenteraad van Houten bijgepraat door Stedin

Op 4 juni jl. was de gebied regisseur, Marijn de Vries van Stedin, uitgenodigd en te gast bij een vertegenwoordiging van de gemeenteraad van Houtenraad. Dit om hen bij te praten over netcongestie en wat een rol zou kunnen zijn voor burgerinitiatieven. Vanuit COH mochten wij daarbij aanwezig zijn. Voor ons wat het een beetje

LEES MEER

Steeds meer energie uit duurzame bronnen

Nederland heeft vorig jaar meer energie verbruikt uit duurzame bronnen dan in 2022. Bijna een vijfde van de energie was ‘groen’. In 2022 was dat nog 15 procent, aldus de Volkskrant van 8 juni. Die stijging is vooral te danken aan het toenemende verbruik van wind- en zonne-energie, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek.

LEES MEER

Nieuwe Energiewet aangenomen door de Tweede Kamer!

Nieuwe energiewet is mijlpaal voor energiecoöperaties! De Tweede kamer heeft met brede steun ingestemd met de nieuwe energiewet. De nieuwe wet bevat belangrijke bepalingen voor de positie van energiecoöperaties. Zo moet een energiegemeenschap democratisch zijn ingericht, wordt energie delen gefaciliteerd en krijgt de doelstelling van 50% lokaal eigendom een wettelijke basis. Hiermee hebben lokale energiegemeenschappen

LEES MEER

Informatieavond- en inspiratieavond op 11 juni!

LET OP! Deze avond was eerst op 4 juni maar is verzet naar 11 juni!! Op 11 juni organiseert Opgewekt Houten een lezing over: De rol en inzet van Burgers en Coöperaties bij de warmtetransitie. Hoofdspreker is Jessica Doorn van de Natuur en Milieu Federatie Utrecht (NMU). Zij heeft zowel privé als professioneel veel ervaring.

LEES MEER

Opening Energiehuis op nieuwe locatie

Het Energiehuis is verhuisd van de bibliotheek naar De Raat 12 (voormalig pand van de Vecht opticiens). Op 18 april vond tijdens een feestelijke bijeenkomst de opening plaats door burgemeester Gilbert Isabella. Het Energiehuis is een samenwerking van EnergieRijk Houten, Opgewekt Houten, Coöperatie Duurzaam Eiland en !mpact Houten. Deze vier Houtense (vrijwilligers)organisaties houden zich ieder

LEES MEER

Marktplaats postcoderoos participaties

Steeds meer mensen installeren zonnepanelen op hun eigen dak en dat is een heel goede zaak. Bij participanten van onze postcoderoosinstallaties (Kruisboog, Wetering en Kloostergaarde) kan dat echter leiden tot een vermindering van de teruggave energiebelasting. Dit gebeurt als de totale jaarproductie van je panelen (thuis + postcoderoos) meer wordt dan de stroom die je

LEES MEER

Waterstof als serieus alternatief

Volg Houtense ondernemers op hun H2Roadtrip van 12.000 km door Europa! Regelmatig is er discussie over de vraag of waterstof in het transport toch niet verstandiger is dan al die elektrische auto’s, vrachtwagens en bussen op batterijen. Vooralsnog wint de batterij. Maar de Houtense ondernemers André en Els Molengraaf willen hierin het liefst zo snel

LEES MEER

Jaarplan 2024

Tijdens de ALV van 11 april is o.a. het jaarplan voor 2024 goedgekeurd. in het jaarplan wordt allereerst kort aangegeven wat relevante ontwikkelingen zijn op het veld waarop wij als coöperatie actief zijn. Vervolgens wordt ingegaan op onze strategische doelstellingen. Vervolgens wordt ingegaan op de voorgenomen activiteiten in 2024 met daarna de financiën die deze

LEES MEER

Hoe verder na het burgerberaad

In maart is het rapport van het Burgerberaad Energie 2040 “Kompas voor energieneutraal 2040” verschenen. In het rapport staan 10 voorstellen die moeten bijdragen om Houten in 2040 energieneutraal te maken. Samen met de andere deelnemers van de Houtense Energietafel – Energierijk Houten, Impact, Duurzaam Eiland en het Duurzaamheidsfonds – hebben we als Opgewekt Houten

LEES MEER

Aanpak congestie met Local4Local en Energy Hubs

De drukte op het energienet wordt steeds groter. Bedrijven kunnen al geen nieuwe aansluiting meer aanvragen of hun capaciteit uitbreiden. Netbeheerder Stedin heeft de gemeenten laten weten dat ook kleinverbruikers vanaf 2025 moeten rekenen op problemen. Netcongestie heeft aan twee kanten gevolgen, aan de verbruikskant en aan de opwekkant. In sommige delen van Houten vallen

LEES MEER

Windenergie

We weten dat er ‘mixed feelings’ bestaat bij onze leden over windenergie op Houtens grondgebied. Opgewekt Houten bepaalt niet of er windmolens geplaatst worden. Dat doe de politiek. Wat wij wel stellen is dat als ze geplaatst worden het toch essentieel is dat het lokaal eigendom wordt. Dan heb je naast de lasten ook de

LEES MEER

Bestuursmutaties

Daan Vermeulen, onze secretaris/bestuurslid, is de opvolger van de vertrekkende wethouder Sander Bos. Die baan kan hij niet combineren met de functie van secretaris van Opgewekt Houten, vanwege strijdigheid in belangen. Ook qua tijdsinzet is het uiteraard niet te combineren. Uiteraard is het wel goed nieuws dat er een wethouder is bijgekomen met een duurzaam

LEES MEER

Jaarplan 2024

In de afgelopen weken hebben onze vrijwilligers zich gebogen over het Jaarplan 2024. Het uiteindelijke resultaat daarvan wordt straks in de Algemene Leden Vergadering (ZLV) gepresenteerd. De algemene teneur is dat we ons uiteraard blijven richten op grootschalige opwek, maar dat we zien dat zonder afnamemogelijkheden in de omgeving dat soort initiatieven niet tot stand

LEES MEER

Enorme groei duurzame energie

Op Nederlandse daken en weilanden liggen inmiddels zoveel zonnepanelen dat de gezamenlijke opbrengst dit jaar in januari net zo groot was als 5 jaar eerder in de zomer. Dat blijkt uit de maandelijkse cijfers van Energieopwek.nl. Van alle stroom die afgelopen maand in Nederland is opgewekt kwam 45 procent van hernieuwbare bronnen. Dat was een

LEES MEER

Voorbereiding zonnevelden

De daadwerkelijke bouw van Zonneweide De Heul en Stroomveld De Knoest komt dichterbij. De coöperaties Duurzaam Eiland en Opgewekt Houten zijn met ontwikkelaar Chint Solar hard bezig met de voorbereidingen. In 2022 werden de omgevingsvergunningen aangevraagd. Deze zijn inmiddels verleend. Sindsdien lijkt het rustig, maar op de achtergrond vordert de uitvoering van de plannen gestaag.

LEES MEER

Informatieavond van 30 november 2023

Op 30 november 2023 organiseerde COH als onderdeel van het Klimaatfestival Houten een informatieavond. Sprekers waren Wilfried van Sark en Peter Hermans. Wilfried had een presentatie met als titel: Elektrische auto in de energietransitie, van probleem naar heilige koe? Heeft Houten ‘maar’ 3.150 (5% van het totaal) bi-directionele elektrische auto’s nodig om ons 1 dag

LEES MEER

Zonnedak Zevensprong wordt in gebruik genomen

Op 24 november neemt Coöperatie Opgewekt Houten weer een coöperatief zonnedak in gebruik! Het gaat om de installatie op het dak van de basisschool De Zevensprong! Die installatie is al enige tijd gereed maar door vertraging van de aansluiting op het elektriciteitsnet door Stedin, wordt deze pas nu officieel in gebruik genomen. Met deze ingebruikname

LEES MEER

Verkiezingsprogramma’s doorgelicht

De verkiezingsprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezing zijn bekend. HIERopgwekt lichtte ze alle 18 door op de thema’s energie, bewoners en burgerinitiatieven. Op hun website zetten ze alle bevindingen op een rij. In onderstaande tabel zie je aan de hand van de vinkjes en kruisjes hoe de partijen tegenover de onderwerpen staan. Wil je meer info

LEES MEER

Infoavond op 30 november 2023

Info avond Opgewekt Houten op 30 november 2023 Netcongestie? Energietransitie? Vol elektriciteitsnet? Allemaal termen die je tegenwoordig regelmatig in de krant tegenkomt. We staan voor een enorme uitdaging! Ons elektriciteitsnet raakt overvol en oplossingen zijn niet simpel dus we moeten creatief zijn! Over dit onderwerp organiseert de Coöperatie Opgewekt Houten een informatieavond. De sprekers Prof.

LEES MEER

Tweede editie Energiefestival Houten  

Van 24 tot en met 30 november is de tweede editie van Energiefestival Houten Houten, 2 oktober 2023 Wil jij woning of bedrijf verduurzamen, maar weet je niet waar je moet beginnen? Aan de slag met het besparen of opwekken van energie? Laat je dan tijdens de tweede editie van Energiefestival Houten inspireren en enthousiasmeren!

LEES MEER

Investeer mee in Zonnedak De Zevensprong

Coöperatie Opgewekt Houten heeft weer een nieuw postcoderoosproject in ontwikkeling: een installatie van 170 zonnepanelen op het dak van basisschool de Zevensprong aan de Scherpencamp 2. De installatie heeft een verwachte jaarlijkse opbrengst van ongeveer 60.000 kilowattuur. De aanleg staat gepland voor augustus en wordt uitgevoerd door installatiebedrijf Greenlink uit De Bilt. De voor dergelijke

LEES MEER

Kleine inspanning, veel impact

Daan Vermeulen bij zijn warmtepomp: “Opgewekt Houten krijgt ook met de warmtetransitie te maken.” Daan Vermeulen is nu bijna een jaar secretaris van Coöperatie Opgewekt Houten. ‘Afwisselend, veelzijdig en enerverend’, zo karakteriseert hij die periode. Opgewekt Houten richt zich op zon-op-dak, en heeft nu zes installaties en met totaal 1.600 panelen. “Dat is redelijk overzichtelijk.

LEES MEER

Opening zonnedak AchterDijk

Op een zeer zonnige dinsdag 7 februari 2023 heeft wethouder Duurzaamheid, Paul van Ruitenbeek, het zesde zonnedak van Coöperatie Opgewekt Houten officieel in gebruik gesteld. Het zonnedak ligt op een schuur van veehouder John van Dijk aan de Achterdijk 5 in Schalkwijk. Hij stelt het dak voor 15 jaar ‘om niet’ ter beschikking aan de

LEES MEER

Boeiende uitzending van Tegenlicht

In deze aflevering van Tegenlicht Toekomstverkenners gaan we op zoek naar sporen van de toekomst in het nu. In deze video doen we dat met Siward Zomer. Hij is Coöperatief Directeur van Energie Samen. Op dit moment is onze energie deels in handen van internationale partijen. In tijden van crises profiteren zij van de rumoerige

LEES MEER

Lezing: De (on)mogelijkheden van waterstoftechnologie

Lezing: de (on)mogelijkheden van waterstoftechnologie Woensdag 5 oktober 2022 19.30 Restaurant de Engel – Burgemeester Wallerweg 2 – Houten We organiseren weer een inspiratieavond voor alle inwoners van de gemeente Houten rondom diverse aspecten van de energietransitie. Laat je inspireren!  De toegang is gratis, ook voor niet-leden. Je hoeft je niet vooraf aan te melden.

LEES MEER

Start van Project AchterDijk

U kunt  investeren in Zonne-energie installatie AchterDijk in Schalkwijk. Deze installatie is de zesde installatie van Coöperatie Opgewekt Houten en zal in het vierde kwartaal van dit jaar worden aangelegd op het dak van een schuur aan de Achterdijk 5 in Schalkwijk. Ook als u al zonnepanelen op uw eigen dak heeft kunt u inschrijven!

LEES MEER

Update project The Dome

Nieuws over de zonnepaneleninstallatie op The Dome. Mede dankzij de investering van een aantal leden is de installatie in december 2021 gerealiseerd door het bedrijf SolarPartners. De installatie is wat later dan gehoopt van start gegaan (perikelen met Stedin), maar sinds 20 april draait hij op volle toeren (opbrengst ruim 30.000 kWh, still counting). The

LEES MEER

Zon op dak blijft eerste keus

We blijven gaan voor installaties op grote daken. Hoe meer daken, hoe beter, want we zien zon-op-dak als ideale oplossing. We zien ook dat we niet zonder zonnevelden kunnen, want die zetten veel meer zoden aan de dijk. Aldus een interview met Bert van Iperen, onze technisch expert, in het Groentje van 26 januari. Lees

LEES MEER

Twee keer zon op The Dome!

Op 4 november tekenden Dick Jacobs van Sportcentrum The Dome en Lex Goudswaard en Willem van Oppen van Opgewekt Houten de opdracht voor het aanleggen van twee zonnepanelen-installaties. Één voor het eigen verbruik van The Dome en één coöperatieve installatie. Elk 216 panelen groot, elk op een eigen kleinverbruikaansluiting van 3x80A zodat er geen problemen

LEES MEER

Duurzame Energie: een krant vol inspiratie en informatie

Op woensdag 13 oktober is de krant Duurzame Energie uitgebracht. Het is een bijlage bij het Houtens Nieuws. Vier pagina’s met informatie en inspiratie over energie besparen en opwekken bij jou in de buurt. Elektronisch vind je de krant op https://www.duurzaamhouten.nl/nieuws/duurzame-energie-voor-jou In deze uitgave vertellen inwoners over welke maatregelen zij thuis hebben genomen. We krijgen

LEES MEER

ALV: coöperatie moet gaan voor eigenaarschap zonnevelden

Opgewekt Houten hield op 30 september jl. een extra Algemene Ledenvergadering over betrokkenheid van de coöperatie bij zonneveldprojecten in Houten. Op deze eerste live bijeenkomst sinds corona waren 32 leden aanwezig. Na de opening en vaststelling van de agenda stelde de vergadering het verslag van de ALV van 1 april 2021 vast. Aansluitend presenteerde de

LEES MEER

De Vlinder 100ste Utrechtse school met zonnepanelen

Taart voor de leerlingen van de leerlingenraad van Basisschool De Vlinder in Houten. Gedeputeerde Energietransitie Huib van Essen en wethouder Hilde de Groot gingen hem vrijdag persoonlijk brengen op de Dag van de Duurzaamheid in het Onderwijs. De Vlinder is de 100ste school in de provincie die – mede met hulp van de provincie –

LEES MEER

Zonnevelden en windturbines

Zonnevelden: De gemeenteraad heeft op 8 juli 2021 beleid inzake zonnevelden vastgesteld. Er kan nog 55 hectare zonnevelden aangelegd worden. Download beleidskader zonnepanelen (pdf, 1.62 MB) In Houten liggen drie zonnevelden. Nieuwe plannen worden door de gemeente vanaf 1 november beoordeeld. Windturbines: Op 28 juli 2021 heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het

LEES MEER

Zonprojecten: coöperaties slaan handen ineen

Zonprojecten: coöperaties slaan handen ineen De coöperaties Duurzaam Eiland en Opgewekt Houten gaan nauw samenwerken aan projecten voor zon-op-dak en zonnevelden. Daarvoor tekenden voorzitters Bert Smit van Duurzaam Eiland en Geert Gerritse van Opgewekt Houten op 7 juli een convenant “Ik ben erg blij met deze samenwerking,” zegt Geert Gerritse. “We staan in Houten voor

LEES MEER

Allianties maken kun je niet alleen

Bij toeval raakte Willem van Oppen betrokken bij Opgewekt Houten. Nu is de Houtenaar alweer bijna twee jaar bestuurslid van deze lokale coöperatie.  Ook hij merkt dat er weerstand is tegen de komst van windturbines en zonnevelden. Juist daarom pleit Willem met passie voor minstens 50% lokaal eigendom. “Mensen vinden windmolens zelden mooi, maar het

LEES MEER

Zon op grote Houtense daken

Op 2 juli jongstleden vond de aftrap plaats van een project dat 8 grote zonnedaken in en rond Houten gaat realiseren. Stichting !mpact Houten (onderdeel van Ondernemend Houten) en Coöperatie Opgewekt Houten trekken hierin samen op.

LEES MEER

Energietransitie en RES U16

Om het Klimaatakkoord te realiseren is Nederland in dertig energieregio’s verdeeld. Ieder van die regio’s doet een bod hoeveel elektriciteit er in de periode tot 2030 opgewekt kan worden. De gemeente Houten zit met 15 andere gemeenten in de RES U16. Gemeenten, waterschappen en de provincie Utrecht denken dat er ruimte is voor 1,8 TWh

LEES MEER

Samenwerking met Coöperatie Duurzaam Eiland

Op 4 juni 2020 is de Coöperatie Duurzaam Eiland opgericht. De coöperatie komt voort uit een initiatief van een aantal inwoners uit Schalkwijk en het buitengebied. In december 2018 kwamen zij bij elkaar om een eerste stap te zetten voor een energie-initiatief op het Eiland van Schalkwijk. Begin 2020 besloten de initiatiefnemers in nauw overleg

LEES MEER

Algemene ledenvergadering van 25 juni

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Coöperatie Opgewekt Houten vond plaats op 25 juni. Het coöperatiebestuur vond het van belang, binnen de statutaire termijnen goedkeuring te krijgen voor de jaarrekening 2019. De ALV die oorspronkelijk op 31 maart zou plaatsvinden moest wegens het verbod op samenkomsten worden uitgesteld. De Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en

LEES MEER

ALV Opgewekt Houten: online op 25 juni 2020

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Coöperatie Opgewekt Houten vindt plaats op 25 juni om 20.00 uur. In verband met de Covid-19-omstandigheden online met een programma voor videobellen. Alle leden hebben op 11 juni per email de uitnodiging ontvangen, met daarbij de agenda en de vergaderstukken. Het coöperatiebestuur vindt het belangrijk, binnen de statutaire termijnen

LEES MEER

Nieuw zonneveldenbeleid Houten: minimaal helft in eigendom van inwoners!

De gemeente Houten zou voor nieuwe vergunningen voor zonnevelden verplicht moeten stellen dat minimaal de helft van de panelen in eigendom komt van Houtense inwoners. Lokale eigendom van grootschalige opwek staat in het Klimaatakkoord, en zorgt voor draagvlak voor de energietransitie. Wilko Kistemaker van de Coöperatie Opgewekt Houten bracht dit standpunt op 12 mei naar

LEES MEER

Goed idee!

“Dat was en is een heel goed idee!” Jaap Kant uit de Campen werd in 2017 lid van Coöperatie Opgewekt Houten. Hij neemt deel in het postcoderoosproject De Kruisboog. Op die sporthal heeft Opgewekt Houten 366 zonnepanelen neergelegd. Leden hebben die gefinancierd. In ruil daarvoor krijgen zij gedurende 15 jaar hun energiebelasting terug. Waarom is

LEES MEER

Feestje Kloostergaarde en ALV uitgesteld

Gezien de meest recente richtlijnen heeft het bestuur besloten de  ALV (31 maart) voorlopig uit te stellen. Ook het openingsfeestje van de Kloostergaarde (20 maart) is uitgesteld. Zodra de coronastorm is gaan liggen zullen wij u informeren over nieuwe data.  

LEES MEER

Heel Houten in de zon!

Op 11 maart organiseren EnergieRijk Houten en Opgewekt Houten een thema-avond over het opwekken en gebruik van zonne-energie op eigen of collectief dak. Denk hierbij aan zonnepanelen, collectieve zonne-energie, aanschaf panelen, ervaringsverhalen, tips en meer. Deze datum zal ook de start zijn van een collectieve inkoopactie voor zonnepanelen op vooreigen dak, speciaal voor inwoners gemeente

LEES MEER

De Kloostergaarde in gebruik genomen

De zonnepaneleninstallatie die in januari 2020 op het dak van de Kloostergaarde is geplaatst, is 13 februari in gebruik genomen! Waar vroeger ooit een nonnenklooster was gevestigd is nu een kleine energiecentrale in gebruik genomen. De 190 zonnepanelen gaan energie opwekken voor het gebouw de Kloostergaarde en 30 leden van de Coöperatie. Elly Hollander (bestuurslid

LEES MEER

Project Zachtfruit gaat niet door

Zachtfruit gaat in Schalkwijk zelf zonnedak realiseren Zachtfruit realiseert dit jaar in Schalkwijk een zonnedak van ruim 700 panelen. Hiermee levert het bedrijf een grote bijdrage aan verdere verduurzaming van de bedrijfsvoering. De Coöperatie Opgewekt Houten heeft een grote rol gespeeld in de voorbereiding van het project. Toch kiest Zachtfruit voor uitvoering van het project

LEES MEER

Zonnedak op De Kloostergaarde klaar

Het zonnedak op De Kloostergaarde in Schalkwijk is sinds 19 februari in bedrijf. De Coöperatie Opgewekt Houten heeft de installatie in januari laten aanleggen. Er liggen 18 zonnepanelen van De Kloostergaarde zelf, en 174 panelen van de coöperatie. De installatie is mogelijk gemaakt door 30 coöperatieleden die een participatie hebben gekocht. Op verzoek van de

LEES MEER

De Kloostergaarde alle panelen/participaties verkocht

Project De Kloostergaarde is uitverkocht. Op alle beschikbare participaties is ingetekend. Nieuwe inschrijvers komen op de wachtlijst voor het volgende postcoderoosproject dat in 2020 wordt gestart. De aanleg van de zonnepanelen start in de week van 20 januari. Dat maakte het bestuur van Coöperatie Opgewekt Houten op 20-dec-2019 bekend. Stichting De Kloostergaarde en de Coöperatie

LEES MEER

Opgewekt Houten zet 200ste lid in het zonnetje!

Bestuursleden Tom de Graaf (rechts op de foto) en Lex Goudswaard van Opgewekt Houten overhandigden het 200ste lid Maria Winkel een mini-zonnepaneel. Onlangs besloot Houtense inwoner Maria Winkel lid te worden van de Coöperatie Opgewekt Houten om te kunnen investeren in Zonproject De Kloostergaarde in Schalkwijk. En wij mochten haar als 200ste lid verwelkomen! Om

LEES MEER

“Zonnepanelen zijn niet mooi”

Oud ambulance-verpleegkundige en ondernemer Rian Blok uit de wijk de Erven doet met 10 participaties mee aan project De Kloostergaarde van Coöperatie Opgewekt Houten. “Zonnepanelen op daken van woonhuizen vind ik niet bepaald een verfraaiing van de woonomgeving. Eigen zonnepanelen op een locatie waar ze minder of niet storend zijn, is dan het ei van

LEES MEER

Asbest eraf, zon erop!

Asbestdaksanering in combinatie met zonnepanelen kansrijk 4% rendement voor leden energiecoöperaties haalbaar Door het saneren van grote asbestdaken te combineren met het plaatsen van zonnepanelen kunnen de kosten van de sanering worden terugverdiend. Dat is de conclusie van het rapport ‘Asbest eraf, zon erop’. “Niet alleen heeft een bedrijf een asbestvrij dak, er wordt tegelijkertijd

LEES MEER

Najaarsbijeenkomst woensdag 20 november 2019

Ook dit jaar houdt de coöperatie Opgewekt Houten een najaarsbijeenkomst. Deze bijeenkomst vindt plaats op woensdagavond 20 november a.s. in de Raadzaal van het gemeentehuis van Houten. Het bestuur van Opgewekt Houten nodigt u van harte uit aanwezig te zijn op deze avond. Het wordt weer een avond vol actuele en duurzame informatie met veel

LEES MEER

Inschrijving project De Kloostergaarde geopend

Vanaf 5 september is de inschrijving voor project De Kloostergaarde geopend. Omdat dit ons eerste project in Schalkwijk is, geven we de eerste drie weken inwoners van het Eiland van Schalkwijk, postcodes 3997 en 3998, voorrang op de inschrijving. De overige participaties worden toegewezen op volgorde van inschrijving. Dus ook als je in een ander

LEES MEER

Informatieavond De Kloostergaarde op 12 september 2019

Deze informatieavond over het project De Kloostergaarde wordt gehouden in centrum De Wiese in Schalkwijk, aanvang 20.00 uur. Op deze avond kun je al je vragen stellen en inschrijven voor dit project. Meer lezen over dit project? Klik dan boven aan deze pagina, onder de titel, op de witte knop ‘Project De Kloostergaarde’.   Wil

LEES MEER

Nieuwe voorlichtingsfilm

Deze voorlichtingsfilm is gemaakt door Hein Zoete (Zoete Communicatie, Hilversum) op verzoek van onze coöperatie. Met dank aan onze leden Willem Hamoen, Hanneke Waterschoot, Adrie Bos en Bas de Kruyff. Zie: https://www.opgewekthouten.nl/op-youtube/ 

LEES MEER

Zonproject De Kloostergaarde in Schalkwijk

Op het dak van appartementengebouw De Kloostergaarde in Schalkwijk komen zonnepanelen. De coöperatie Opgewekt Houten en Stichting De Kloostergaarde kiezen samen voor duurzame energie waarmee we bijdragen aan het behoud van onze aarde voor komende generaties. Op woensdag10 juli is de intentieovereenkomst tussen De Kloostergaarde en Opgewekt Houten getekend. Stichting De Kloostergaarde ging de afgelopen

LEES MEER

De Wetering: alle panelen/participaties verkocht!

Het tweede zonnedak van de coöperatie Opgewekt Houten op sporthal De Wetering is in bedrijf genomen. De panelen op dit zonnedak zijn zo geplaatst dat er optimaal van de zon geprofiteerd wordt; de verwachtingen zijn dan ook dat dit dak een uitstekende energieproductie gaat leveren. Alle 640 panelen zijn verkocht aan inwoners van Houten e.o.

LEES MEER

Dinsdag 2 juli informatieavond Windpark Goyerbrug

Op dinsdag 2 juli 2019 organiseert Windpark Goyerbrug een informatiebijeenkomst over de financiële participatie in het windpark. Initiatiefnemer Ruben Berendt nodigt je van harte uit om deze avond bij te wonen. Je kunt hier de uitnodigingsbrief downloaden. De uitnodiging staat ook op de website http://windparkgoyerbrug.nl/. Aanmelden is gewenst, dit kun je doen via e-mailadres ruben.berendts@bluebearenergy.com.

LEES MEER

Zonnedak De Wetering feestelijk geopend!

De Coöperatie Opgewekt Houten stelde op vrijdag 21 juni het zonnedak op gemeentelijke sporthal De Wetering symbolisch in bedrijf. Dit tweede zonnedak van Opgewekt Houten wekt elektriciteit op voor 60 gezinnen.. Ruim 50 leden en belangstellenden woonden de feestelijke startbijeenkomst in de kantine van korfbalvereniging Victum bij. De openingshandeling werd verricht door Siward Zomer. Hij

LEES MEER

Feestelijke opening project De Wetering op 21 juni 2019

Er is weer een groot coöperatief zonnedak bijgekomen in Houten. Dit gaan we vieren. Het bestuur van Coöperatie Opgewekt Houten nodigt alle leden en alle geïnteresseerden in onze coöperatie uit voor deze feestelijke gebeurtenis. Houten is weer een beetje duurzamer geworden met deze installatie van 680 panelen van 310 Wp. De panelen zijn bijna uitverkocht,

LEES MEER

Panelen geplaatst op De Wetering, je kunt nog meedoen

De panelen op het dak van sporthal De Wetering zijn geplaatst. Deze panelen zijn zo geplaatst dat er optimaal van de zon geprofiteerd wordt. Er zijn nog panelen te koop, informatie hierover vind je op de website van Opgewekt Houten. De plaatsing van de zonnepanelen is goed te zien op dit filmpje gemaakt door Wilko

LEES MEER

Energiedisplay, een jaar lang gratis proberen

Wil jij je bewust worden van je energieverbruik en gemakkelijk tot een paar honderd euro in een jaar besparen met behulp van de energiedisplay? EnergieRijk Houten doet mee aan een landelijk onderzoek waarbij bewoners van Houten een jaar lang gratis een energiedisplay mogen proberen.Dit is een onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving en de

LEES MEER

Investeren in zonnepanelen blijft aantrekkelijk!

Geld steken in zonnepanelen is nog steeds aantrekkelijk. De salderingsregeling voor zonnepanelen op eigen dak blijft in de huidige vorm bestaan tot 2023. Ook daarna, tot 2031, hebben huishoudens voordeel van hun zonnepanelen. Als je in deze kabinetsperiode investeert is een terugverdientijd van zeven jaar realistisch. Dat maakte Minister Wiebes op 26 april 2019 bekend.

LEES MEER

Terugblik informatieavond Schalkwijk van 28 maart 2019

Energiek en Opgewekt Eiland van Schalkwijk heeft op 28 Maart 2019 een eerste avond over energiebesparing en collectieve energieopwekking gehouden voor zo’n 50 mensen. De avond was voortgekomen uit een samenwerking van de initiatiefgroep van vijf mensen uit Schalkwijk en Tull en ‘t Waal met EnergieRijk Houten en Opgewekt Houten. Het was een prima bijeenkomst

LEES MEER

Algemene ledenvergadering druk bezocht

In de zaal Oranje van de bibliotheek vond op 18 februari de Algemene ledenvergadering van Coöperatie Opgewekt Houten plaats. Bij de ingang stonden twee karren van Vervoer Houten met de nieuwe fraaie reclameborden voor Opgewekt Houten. Na de ontvangst met koffie en thee opende Wilko Kistemaker de vergadering. De opkomst was bijzonder hoog, ongeveer de

LEES MEER

Algemene Ledenvergadering 2019

Op 18 februari a.s. zal de Algemene Ledenvergadering van Opgewekt Houten worden gehouden in zaal Oranje van Huis van Houten aan het Onderdoor in Houten. Aanvang 20:00 uur. Aan de leden van de coöperatie is per e-mail een uitnodiging verstuurd.

LEES MEER

Organogram op de website

Sinds vandaag is de website van Opgewekt Houten verrijkt met het organogram van de coöperatie. Je vindt deze in het menu onder “Over ons” op de pagina “De organisatie”, of klik op deze link.

LEES MEER

De meest recente nieuwsbrief

Onze meest recente nieuwsbrief vind  je hier: nieuwsbrief Opgewekt Houten juli 2018 In deze nieuwsbrief vind je informatie over de volgende onderwerpen: Jaaropbrengst zonnedak op De Kruisboog Opstellen productieverklaringen door de coöperatie Laatste nieuws over project De Molenwiek Ledenraadpleging in september 2018 Vrijwilligers gezocht Social media Greenchoice als nieuwe partner van Opgewekt Houten Essent en

LEES MEER

Opgewekt Houten sluit overeenkomst met Greenchoice

Onlangs heeft het bestuur van Opgewekt Houten besloten de leveringsovereenkomst met “om | nieuwe energie” te beëindigen, en een overeenkomst te sluiten met Greenchoice. Greenchoice bood een aanzienlijk betere prijs voor de door Opgewekt Houten geleverde elektriciteit, waardoor de overstap voor de coöperatie financieel interessant werd. Daarnaast betaalt Greenchoice een bedrag (klantvergoeding) aan de coöperatie

LEES MEER

Informatieavond project Molenwiek op 24 april 2018

Zoals je onder meer op onze projectenpagina hebt kunnen lezen, is Opgewekt Houten bezig met een postcoderoosproject voor het realiseren van een zonnedak op sporthal Molenwiek. Voor dit project is Opgewekt Houten op zoek naar mensen die willen participeren in dit project. Daarom houdt Opgewekt Houten op dinsdag 24 april a.s. een informatieavond over het

LEES MEER

Opgewekt Houten opent voorinschrijving tweede postcoderoosproject

Na het succes van het eerste project van de coöperatie in 2017, project de Kruisboog, treft Opgewekt Houten samen met de gemeente Houten voorbereidingen om een tweede zonnedak in Houten te installeren op de sporthal Molenwiek. De Algemene Ledenvergadering van Opgewekt Houten heeft op woensdag 14 februari 2018 haar goedkeuring aan dit project verleend. De

LEES MEER

Nieuwe mijlpaal: Opgewekt Houten heeft nu 100 leden

Vandaag heeft zich weer een nieuw lid ingeschreven bij Opgewekt Houten. Daarmee is het ledenaantal op het mooie ronde getal van 100 uitgekomen. Nieuwe leden en participanten blijven echter zeer welkom, gelet op de nieuwe projecten die Opgewekt Houten in voorbereiding heeft. Dus aarzel niet en meld je aan.

LEES MEER

Opening De Kruisboog groot succes

Samen met installatiebedrijf New Solar realiseerden wij ons eerste zonnedak op sporthal De Kruisboog. Daar liggen nu 366 panelen van elk 270 Wattpiek (Wp). Zevenenzeventig leden van Opgewekt Houten investeren in dit zonnedak, profiteren lang van de opbrengsten en dragen bij aan een schoner milieu! Het zonnedak is op 20 juni j.l. in bedrijf gesteld.

LEES MEER

Opgewekt Houten start zonnedak De Kruisboog

Zonnedak De Kruisboog gaat van start Op maandag 30 januari j.l. kwamen de leden van de Coöperatie Opgewekt Houten bijeen op de Algemene Leden Vergadering in de Raadzaal van het gemeentehuis van Houten. Met unanieme meerderheid van stemmen gaven de leden het groene licht om de realisatie van de zonne-energie installatie op het dak van

LEES MEER

1e Algemene Ledenvergadering Coöperatie Opgewekt Houten U.A.

Maandag 30 januari a.s. om 20:00 uur in de Raadzaal van het Gemeentehuis Houten. Inloop vanaf 19:45 uur. Er staan zes onderwerpen op de agenda waarbij uw stem telt. 1. Jaarrekening 2016, verlening decharge; 2. Voorstel benoeming bestuur; 3. Investeringsvoorstel Zonnedak De Kruisboog, goedkeuring; 4. Ledenovereenkomst en informatiememorandum, ter besluitvorming; 5. Begroting 2017, goedkeuring; 6.

LEES MEER

Leveranciers doen mee

Leveranciers doen mee Wij meldden eerder dat niet alle energieleveranciers meedoen met de postcoderoosregeling en de teruggave van de energiebelasting. Wij zij blij te kunnen melden dat nu vrijwel alle leveranciers van onze leden hebben toegezegd mee te doen. Wij blijven in gesprek om alle betrokken leveranciers mee te krijgen. Ledenaantal Opgewekt Houten Op dit

LEES MEER

Informatiebijeenkomst Sporthal De Kruisboog

Informatiebijeenkomst Opgewekt Houten, 15 september 2016 Opgewekt Houten organiseert op 15 september 2016 om 19:30 uur weer een informatiebijeenkomst in sporthal De Kruisboog, Kruisboog 17 te Houten. Naast voorlichting over duurzame energie in het algemeen en zonnepanelen in het bijzonder, praten wij je graag bij over onze ‘duurzame’ activiteiten. Je kunt ook kennis maken met

LEES MEER

17e editie Activiteitenmarkt

Opgewekt Houten op de Activiteitenmarkt, 3 september 2016 Opgewekt Houten zal op zaterdag 3 september 2016 met een kraam aanwezig zijn op de 17e editie van de Activiteitenmarkt in het centrum van Houten (van 10:00 tot 16:00 uur). Wij willen je dan graag verder informeren over onze activiteiten en meer leden werven. Wil je meewerken?

LEES MEER

Opgewekt Houten kan zonnepanelen plaatsen op Sporthal De Kruisboog

Wilko Kistemaker en Michiel van Liere ondertekenen een intentieverklaring Opgewekt Houten gaat zonnepanelen plaatsen op het dak van sporthal De Kruisboog. Hiertoe hebben Wilko Kistemaker, voorzitter van de  coöperatie, en Michiel van Liere, wethouder van de gemeente Houten, vanmorgen een intentieverklaring getekend. Beide heren zijn het van harte eens: “Dit is goed nieuws voor Houtenaren

LEES MEER

Informatiebijeenkomst Sporthal De Kruisboog

Opgewekt Houten te gast bij Taurus Donderdag 23 juni 2016 vond een goedbezochte bijeenkomst plaats in de Torreador aan de Kruisboog. Coöperatie Opgewekt Houten was te gast bij Taurus om ruim 30 Houtenaren te informeren over de Coöperatie en het eerste zonnedak op sporthal de Kruisboog. Na de presentatie en de beantwoording van vragen kon

LEES MEER

Opgewekt Houten officieel opgericht

We zijn officieel opgericht! Op vrijdag 3 juni is de Coöperatie Opgewekt Houten officieel opgericht door het passeren van de akte bij de notaris. Twee bestuursleden, Erik van de Giessen, secretaris en Wilko Kistemaker, voorzitter, plaatsten de handtekening. Met een team van 9 Houtense initiatiefnemers hebben zij de coöperatie de laatste maanden vorm gegeven. Foto:

LEES MEER

L.T.V. de Doordraaiers heeft de zonnepanelen terugverdiend

L.T.V. de Doordraaiers heeft de zonnepanelen terugverdiend 4 jaar na hun officiële ingebruikname op 26 april 2012 hebben wij onze eigen investering in onze 10 zonnepanelen alweer ‘terugverdiend’. Ze werden gesponsord door: Rabobank, ING, EyeWish Groeneveld, een paar leden van onze club en Groen Zonnig Houten en hebben inmiddels zo’n 9.400 kWh stroom opgewekt. Over

LEES MEER

Coöperatie Opgewekt Houten levert lokale duurzame energie

In Houten is een nieuwe coöperatie opgericht, Opgewekt Houten. Voor Houtenaren die wel zonnepanelen willen maar onvoldoende ruimte of zelfs geen ruimte hebben op eigen dak wordt nu een nieuwe mogelijkheid gecreëerd. De Coöperatie Opgewekt Houten gaat grote daken zoals sporthallen en bedrijfsdaken van duizenden zonnepanelen voorzien. De Coöperatie wil duurzame energie in Houten een

LEES MEER