Opbrengstengrafiek zonnedak De Vlinder:

De Coöperatie Opgewekt Houten (COH) heeft sinds november 2022 weer een nieuwe coöperatieve zonne-installatie gerealiseerd!
Locatie: RKBS De Vlinder, Bloesemtuin 17, 3994 PB Houten.

Samenwerking
In dit bijzondere project heeft COH nauw samengewerkt met de gemeente Houten en met RKBS De Vlinder. De gemeente stelt het dak op de basisschool De Vlinder voor ten minste 15 jaar beschikbaar aan COH. Dit zogenaamde Recht van Opstal is notarieel vastgelegd. Ook verzorgt de gemeente de brandverzekering en verzorgt COH de overige verzekeringen (installatie en aansprakelijkheid).
Op De Vlinder ligt al een zonne-installatie van de school voor eigen gebruik van school. Deze installatie is aangelegd door installatiebedrijf Volt4U, dat ook de nieuwe installatie heeft geïnstalleerd.

Zonne-installatie
De 132 Jinko Solar panelen van de nieuwe installatie liggen op een stuk van ongeveer 640m2 van het schooldak. Omdat dit niet vlak is. maar bollend, vergt het speciale voorzieningen om de panelen te bevestigen. Elk paneel heeft een vermogen van 405 Wp en de hele installatie heeft daarmee een totaal vermogen van 53.460 Wp. Jaarlijkse zal de installatie ca. 45.000 kWh produceren, dat is goed voor zo’n 18 huishoudens.
 
Investering en rendement
COH heeft voor eigen risico en kosten de zonnestroominstallatie aangeschaft en zal deze 15 jaar lang beheren. De investering bedraagt ruim € 55.000,=  en wordt grotendeels ingebracht door leden van COH. Deelnemende leden profiteren van de ‘Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking’ (SCE), ook wel de “postcoderoosregeling 2.0” genoemd. De SCE-regeling is een exploitatiesubsidie van de rijksoverheid voor coöperaties. Voor de investering door leden zijn 350 zonobligaties uitgegeven van € 150,= elk, met een rendement van 4%, een jaarlijkse uitkering van € 13,50 en een looptijd van 15 jaren. COH geeft ieder participerend lid gedurende de looptijd rente en aflossing voor de obligaties.

In bedrijf
Voor een SCE-project moet altijd een aansluiting op het elektriciteitsnet worden aangevraagd bij regionaal netbeheerder Stedin. De installatie is nu klaar voor productie en na de aansluiting in november kan de zonne-installatie eind dit jaar in bedrijf zijn.

Realisatie en toekomst
Mede door de inzet van bestuur en kernleden van COH is deze installatie tot stand gekomen. Deze vrijwilligers dromen niet alleen van betere toekomst maar werken daar ook aan met resultaat! De fysieke installatie lag in handen van Volt4U, de regionale zonne-energie specialist in de Kromme Rijn regio. Verder waren de bijdragen van de gemeente Houten en RKBS De Vlinder bepalend voor het resultaat. De gemeente Houten stelt het dak beschikbaar voor de installatie. Basisschool De Vlinder haalt de energietransitie voor leerlingen binnen de school en laat zien dat iedereen concrete stappen kan zetten op weg naar een beter klimaat. Want de toekomst is voor onze jongeren.
Al met al levert dit project meer op dan alleen elektrische energie.

Daar worden wij duurzaam vrolijk van!