De organisatie van de coöperatie, de samenstelling van de kernledengroep, en de taakverdeling ervan vind je in onderstaand organogram.

Organogram Coöperatie Opgewekt Houten – versie 25 maart 2023

Statuten Coöperatie Opgewekt Houten

Huishoudelijk reglement

Over onze visie en missie kun je het een en ander vinden op deze website. Je kunt ons verhaal ook als video zien en horen. Ga daarvoor naar deze pagina: Opgewekt Houten op YouTube.

Verder kun je ons vinden/volgen op

Twitter:
LinkedIn: LinkedIn