De organisatie van de coöperatie, de samenstelling van bestuur en werkgroepen en de taakverdeling vind je via de sub-menu’s

Statuten Coöperatie Opgewekt Houten

Huishoudelijk reglement

Beloningsplan bestuur en werkgroepen

Beleidsplan 2024 (concept)

Over onze visie en missie kun je het een en ander vinden op deze website. Je kunt ons verhaal ook als video zien en horen. Ga daarvoor naar deze pagina: Opgewekt Houten op YouTube.

Verder kun je ons vinden/volgen op

X (Twitter):
LinkedIn: LinkedIn