Initiatieven voor coöperatieve zonnevelden

Algemeen

Samen met Coöperatie Duurzaam Eiland en twee professionele ontwikkelaars met grondposities wil Coöperatie Opgewekt Houten drie zonnevelden met een oppervlak van circa 54 ha ontwikkelen. Daarvoor hebben we op 1 november 2021 gezamenlijk drie projectplannen ingediend bij de gemeente Houten.

 

 

Project De Wilgengriend

Initiatiefnemer (consortium) Duurzaam Eiland – Solar Energy Works – Opgewekt Houten
Locatie Eiland van Schalkwijk, Schalkwijksewetering
gebied volgens kansenkaart uit Beleidskader Zonnevelden 7 – Vuylcop
Oppervlakte project 14 ha

 

Project Stroomveld De Knoest

Initiatiefnemer (consortium) Duurzaam Eiland – BHM Solar – Chint – Opgewekt Houten
Locatie Eiland van Schalkwijk, Schalkwijksewetering
gebied volgens kansenkaart uit Beleidskader Zonnevelden 7 – Vuylcop
Oppervlakte project 20 ha

 

Project de Heul

Initiatiefnemer (consortium) Duurzaam Eiland – BHM Solar – Chint – Opgewekt Houten
Locatie Eiland van Schalkwijk, Provincialeweg
gebied volgens kansenkaart uit Beleidskader Zonnevelden 9 – Noord Oost van Schalkwijk
Oppervlakte project 20 ha

 

Beleidskader gemeente Houten

De projecten passen in het Beleidskader Zonnevelden dat de gemeenteraad op 8 juli van dit jaar heeft vastgesteld. Tot 2025 mag er maximaal 100 ha zonneveld worden vergund. Daarvan is 45 ha al vergeven. Initiatieven voor de resterende 55 ha moeten punten scoren op zeven categorieën. De hoogstscorende projecten mogen om een vergunning aanvragen.

Kijk voor het beleid van de gemeente Houten voor zonnevelden eens op https://www.houten.nl/groen-water-en-duurzaamheid/energie/zonnevelden. Daar staat ook een kaartje met de tien projecten die per 1 november zijn ingediend.