Als lid van Opgewekt Houten, betaal je eenmalig € 25,- inschrijfgeld. Je blijft lid totdat je je lidmaatschap opzegt.

Lidmaatschap houdt in dat je:

  • Kunt meebeslissen over het bestuur en beleid van onze coöperatie en onze projecten. Dit kan via de Algemene Ledenvergadering, die minstens 1 keer per jaar bijeenkomt
  • Kunt investeren in de projecten die we organiseren, en kunt profiteren van de financiële voordelen die dit oplevert.
  • Kunt meewerken aan de realisatie van projecten, door bijvoorbeeld te helpen bij de voorlichting, website, administratie en ledenwerving of via technisch, juridisch of bedrijfsmatig advies.

We zijn een vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk. Inkomsten gebruiken om nieuwe projecten voor te bereiden, en ook voor onze administratie, notariskosten, websitebeheer, voorlichting, ledenwerving en het inwinnen van advies. Als we geld overhouden betalen we graag een kleine vergoeding aan onze vrijwilligers. Als er daarna nog geld overblijft beslissen de leden waar dat naar toe gaat: bijvoorbeeld ondersteuning van andere duurzame initiatieven in Houten.