1e Algemene Ledenvergadering Coöperatie Opgewekt Houten U.A.

Maandag 30 januari a.s. om 20:00 uur in de Raadzaal van het Gemeentehuis Houten. Inloop vanaf 19:45 uur. Er staan zes onderwerpen op de agenda waarbij uw stem telt. 1. Jaarrekening 2016, verlening decharge; 2. Voorstel benoeming bestuur; 3. Investeringsvoorstel Zonnedak De Kruisboog, goedkeuring; 4. Ledenovereenkomst en informatiememorandum, ter besluitvorming; 5. Begroting 2017, goedkeuring; 6.