Aanpak congestie met Local4Local en Energy Hubs

De drukte op het energienet wordt steeds groter. Bedrijven kunnen al geen nieuwe aansluiting meer aanvragen of hun capaciteit uitbreiden. Netbeheerder Stedin heeft de gemeenten laten weten dat ook kleinverbruikers vanaf 2025 moeten rekenen op problemen. Netcongestie heeft aan twee kanten gevolgen, aan de verbruikskant en aan de opwekkant. In sommige delen van Houten vallen

Windenergie

We weten dat er ‘mixed feelings’ bestaat bij onze leden over windenergie op Houtens grondgebied. Opgewekt Houten bepaalt niet of er windmolens geplaatst worden. Dat doe de politiek. Wat wij wel stellen is dat als ze geplaatst worden het toch essentieel is dat het lokaal eigendom wordt. Dan heb je naast de lasten ook de

Bestuursmutaties

Daan Vermeulen, onze secretaris/bestuurslid, is de opvolger van de vertrekkende wethouder Sander Bos. Die baan kan hij niet combineren met de functie van secretaris van Opgewekt Houten, vanwege strijdigheid in belangen. Ook qua tijdsinzet is het uiteraard niet te combineren. Uiteraard is het wel goed nieuws dat er een wethouder is bijgekomen met een duurzaam

Jaarplan 2024

In de afgelopen weken hebben onze vrijwilligers zich gebogen over het Jaarplan 2024. Het uiteindelijke resultaat daarvan wordt straks in de Algemene Leden Vergadering (ZLV) gepresenteerd. De algemene teneur is dat we ons uiteraard blijven richten op grootschalige opwek, maar dat we zien dat zonder afnamemogelijkheden in de omgeving dat soort initiatieven niet tot stand

Enorme groei duurzame energie

Op Nederlandse daken en weilanden liggen inmiddels zoveel zonnepanelen dat de gezamenlijke opbrengst dit jaar in januari net zo groot was als 5 jaar eerder in de zomer. Dat blijkt uit de maandelijkse cijfers van Energieopwek.nl. Van alle stroom die afgelopen maand in Nederland is opgewekt kwam 45 procent van hernieuwbare bronnen. Dat was een

Voorbereiding zonnevelden

De daadwerkelijke bouw van Zonneweide De Heul en Stroomveld De Knoest komt dichterbij. De coöperaties Duurzaam Eiland en Opgewekt Houten zijn met ontwikkelaar Chint Solar hard bezig met de voorbereidingen. In 2022 werden de omgevingsvergunningen aangevraagd. Deze zijn inmiddels verleend. Sindsdien lijkt het rustig, maar op de achtergrond vordert de uitvoering van de plannen gestaag.

Informatieavond van 30 november 2023

Op 30 november 2023 organiseerde COH als onderdeel van het Klimaatfestival Houten een informatieavond. Sprekers waren Wilfried van Sark en Peter Hermans. Wilfried had een presentatie met als titel: Elektrische auto in de energietransitie, van probleem naar heilige koe? Heeft Houten ‘maar’ 3.150 (5% van het totaal) bi-directionele elektrische auto’s nodig om ons 1 dag

Verkiezingsprogramma’s doorgelicht

De verkiezingsprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezing zijn bekend. HIERopgwekt lichtte ze alle 18 door op de thema’s energie, bewoners en burgerinitiatieven. Op hun website zetten ze alle bevindingen op een rij. In onderstaande tabel zie je aan de hand van de vinkjes en kruisjes hoe de partijen tegenover de onderwerpen staan. Wil je meer info