Opening Energiehuis op nieuwe locatie

Het Energiehuis is verhuisd van de bibliotheek naar De Raat 12 (voormalig pand van de Vecht opticiens). Op 18 april vond tijdens een feestelijke bijeenkomst de opening plaats door burgemeester Gilbert Isabella. Het Energiehuis is een samenwerking van EnergieRijk Houten, Opgewekt Houten, Coöperatie Duurzaam Eiland en !mpact Houten. Deze vier Houtense (vrijwilligers)organisaties houden zich ieder

Hoe verder na het burgerberaad

In maart is het rapport van het Burgerberaad Energie 2040 “Kompas voor energieneutraal 2040” verschenen. In het rapport staan 10 voorstellen die moeten bijdragen om Houten in 2040 energieneutraal te maken. Samen met de andere deelnemers van de Houtense Energietafel – Energierijk Houten, Impact, Duurzaam Eiland en het Duurzaamheidsfonds – hebben we als Opgewekt Houten