Informatieavond op 4 juni

Op deze datum organiseert Opgewekt Houten een lezing over: De rol en inzet van burgers en coöperaties bij de warmtetransitie. Hoofdspreker is Jessica Doorn van de natuur en milieufederatie Utrecht (NMU). Zij heeft zowel privé als professioneel veel ervaring. Zij spreekt over persoonlijke  inzet en doelen. Wat is het belang van een coöperatie en hoe

Opening Energiehuis op nieuwe locatie

Het Energiehuis is verhuisd van de bibliotheek naar De Raat 12 (voormalig pand van de Vecht opticiens). Op 18 april vond tijdens een feestelijke bijeenkomst de opening plaats door burgemeester Gilbert Isabella. Het Energiehuis is een samenwerking van EnergieRijk Houten, Opgewekt Houten, Coöperatie Duurzaam Eiland en !mpact Houten. Deze vier Houtense (vrijwilligers)organisaties houden zich ieder

Jaarplan 2024

Tijdens de ALV van 11 april is o.a. het jaarplan voor 2024 goedgekeurd. in het jaarplan wordt allereerst kort aangegeven wat relevante ontwikkelingen zijn op het veld waarop wij als coöperatie actief zijn. Vervolgens wordt ingegaan op onze strategische doelstellingen. Vervolgens wordt ingegaan op de voorgenomen activiteiten in 2024 met daarna de financiën die deze

Hoe verder na het burgerberaad

In maart is het rapport van het Burgerberaad Energie 2040 “Kompas voor energieneutraal 2040” verschenen. In het rapport staan 10 voorstellen die moeten bijdragen om Houten in 2040 energieneutraal te maken. Samen met de andere deelnemers van de Houtense Energietafel – Energierijk Houten, Impact, Duurzaam Eiland en het Duurzaamheidsfonds – hebben we als Opgewekt Houten

Voorbereiding zonnevelden

De daadwerkelijke bouw van Zonneweide De Heul en Stroomveld De Knoest komt dichterbij. De coöperaties Duurzaam Eiland en Opgewekt Houten zijn met ontwikkelaar Chint Solar hard bezig met de voorbereidingen. In 2022 werden de omgevingsvergunningen aangevraagd. Deze zijn inmiddels verleend. Sindsdien lijkt het rustig, maar op de achtergrond vordert de uitvoering van de plannen gestaag.