Gemeenteraad besluit over adviezen Burgerberaad Energietransitie 2040

Raad neemt adviezen Burgerberaad over, maar betrekt maatschappelijke initiatieven bij de uitwerking De Houtense gemeenteraad heeft op 18 juni de adviezen van het Burgerberaad Energietransitie 2040 vrijwel volledig overgenomen om deze te verwerken in een nieuw Energieplan 2025-2030. Wel wil de raad dat de maatschappelijke initiatieven, waaronder Opgewekt Houten, worden betrokken bij de opstelling en

Nieuwe Energiewet aangenomen door de Tweede Kamer!

Nieuwe energiewet is mijlpaal voor energiecoöperaties! De Tweede kamer heeft met brede steun ingestemd met de nieuwe energiewet. De nieuwe wet bevat belangrijke bepalingen voor de positie van energiecoöperaties. Zo moet een energiegemeenschap democratisch zijn ingericht, wordt energie delen gefaciliteerd en krijgt de doelstelling van 50% lokaal eigendom een wettelijke basis. Hiermee hebben lokale energiegemeenschappen

Opening Energiehuis op nieuwe locatie

Het Energiehuis is verhuisd van de bibliotheek naar De Raat 12 (voormalig pand van de Vecht opticiens). Op 18 april vond tijdens een feestelijke bijeenkomst de opening plaats door burgemeester Gilbert Isabella. Het Energiehuis is een samenwerking van EnergieRijk Houten, Opgewekt Houten, Coöperatie Duurzaam Eiland en !mpact Houten. Deze vier Houtense (vrijwilligers)organisaties houden zich ieder

Jaarplan 2024

Tijdens de ALV van 11 april is o.a. het jaarplan voor 2024 goedgekeurd. in het jaarplan wordt allereerst kort aangegeven wat relevante ontwikkelingen zijn op het veld waarop wij als coöperatie actief zijn. Vervolgens wordt ingegaan op onze strategische doelstellingen. Vervolgens wordt ingegaan op de voorgenomen activiteiten in 2024 met daarna de financiën die deze

Hoe verder na het burgerberaad

In maart is het rapport van het Burgerberaad Energie 2040 “Kompas voor energieneutraal 2040” verschenen. In het rapport staan 10 voorstellen die moeten bijdragen om Houten in 2040 energieneutraal te maken. Samen met de andere deelnemers van de Houtense Energietafel – Energierijk Houten, Impact, Duurzaam Eiland en het Duurzaamheidsfonds – hebben we als Opgewekt Houten