Opening Energiehuis op nieuwe locatie

Het Energiehuis is verhuisd van de bibliotheek naar De Raat 12 (voormalig pand van de Vecht opticiens). Op 18 april vond tijdens een feestelijke bijeenkomst de opening plaats door burgemeester Gilbert Isabella. Het Energiehuis is een samenwerking van EnergieRijk Houten, Opgewekt Houten, Coöperatie Duurzaam Eiland en !mpact Houten. Deze vier Houtense (vrijwilligers)organisaties houden zich ieder

Jaarplan 2024

Tijdens de ALV van 11 april is o.a. het jaarplan voor 2024 goedgekeurd. in het jaarplan wordt allereerst kort aangegeven wat relevante ontwikkelingen zijn op het veld waarop wij als coöperatie actief zijn. Vervolgens wordt ingegaan op onze strategische doelstellingen. Vervolgens wordt ingegaan op de voorgenomen activiteiten in 2024 met daarna de financiën die deze

Hoe verder na het burgerberaad

In maart is het rapport van het Burgerberaad Energie 2040 “Kompas voor energieneutraal 2040” verschenen. In het rapport staan 10 voorstellen die moeten bijdragen om Houten in 2040 energieneutraal te maken. Samen met de andere deelnemers van de Houtense Energietafel – Energierijk Houten, Impact, Duurzaam Eiland en het Duurzaamheidsfonds – hebben we als Opgewekt Houten

Aanpak congestie met Local4Local en Energy Hubs

De drukte op het energienet wordt steeds groter. Bedrijven kunnen al geen nieuwe aansluiting meer aanvragen of hun capaciteit uitbreiden. Netbeheerder Stedin heeft de gemeenten laten weten dat ook kleinverbruikers vanaf 2025 moeten rekenen op problemen. Netcongestie heeft aan twee kanten gevolgen, aan de verbruikskant en aan de opwekkant. In sommige delen van Houten vallen

Windenergie

We weten dat er ‘mixed feelings’ bestaat bij onze leden over windenergie op Houtens grondgebied. Opgewekt Houten bepaalt niet of er windmolens geplaatst worden. Dat doe de politiek. Wat wij wel stellen is dat als ze geplaatst worden het toch essentieel is dat het lokaal eigendom wordt. Dan heb je naast de lasten ook de

Bestuursmutaties

Daan Vermeulen, onze secretaris/bestuurslid, is de opvolger van de vertrekkende wethouder Sander Bos. Die baan kan hij niet combineren met de functie van secretaris van Opgewekt Houten, vanwege strijdigheid in belangen. Ook qua tijdsinzet is het uiteraard niet te combineren. Uiteraard is het wel goed nieuws dat er een wethouder is bijgekomen met een duurzaam