Het laatste nieuws!

Opgewekt Houten staat voor

Opgewekt Houten heeft als voornaamste doel om het gebruik van duurzame energie maximaal te stimuleren. Zo wordt onze leefomgeving schoner en warmt de aarde minder op. De coöperatie zorgt er ook voor dat de financiële voordelen voor de leden zijn.

Wel duurzame energie en geen gedoe
Voor huisbewoners of -huurders die geen zonnepanelen op hun eigen dak kunnen of willen installeren is coöperatieve zonne-energie een uitgelezen kans om meteen te gaan besparen op de energierekening en bij te dragen aan de beperking van de CO2-uitstoot. Met winst voor portemonnee en milieu, zonder het gedoe van de installatie, het beheer en onderhoud van de panelen.
Wat is een coöperatie? Lees meer.
Er zijn in Nederland inmiddels circa 623 energie coöperaties actief.

Hoe bereiken wij onze doelen?

Opgewekt Houten bereikt haar doelen met diverse activiteiten.

Wij zorgen ervoor dat er systemen komen voor de lokale opwekking van duurzame energie en deze systemen in bedrijf blijven. Het gaat hier in eerste instantie om het plaatsen van zonnepanelen op gebouwen binnen en vlak buiten de gemeente Houten. Denk daarbij aan sporthallen, scholen, bedrijfspanden, e.d. In tweede instantie denken wij aan wind-, waterkracht- en biogassystemen.

Wij behalen voor onze leden het financiële voordeel dat de ‘eigen’ energie oplevert. Het gaat hierbij vooral om de belastingkorting via de postcoderoosregeling met een lager elektriciteitstarief.

Wij geven voorlichting over het opwekken, gebruiken en besparen van energie, waarbij we ons enthousiasme graag overbrengen op de inwoners van de gemeente Houten en omgeving om zo nieuwe leden te werven.

Wij werken onder andere samen de gemeente Houten en energiemaatschappijen.

Greenchoice
Greenchoice is sinds 1 juni 2018 de afnemer van de elektriciteit die door onze zonnedaken wordt opgewekt en betaalt daarvoor een aantrekkelijke prijs aan de coöperatie. Ook ontvangt Opgewekt Houten van Greenchoice een klantvergoeding voor elk lid van Opgewekt Houten dat ook klant is van Greenchoice (uitgezonderd klanten met een actiecontract). Stap daarom ook over naar Greenchoice en gebruik daarvoor deze link: overstappen naar Greenchoice.

Wat is al bereikt?

In juni 2017 werd het eerste zonnedak (366 panelen) van Opgewekt Houten op sporthal De Kruisboog in gebruik genomen. In juni 2019 ging het tweede zonnedak (640 panelen) op sporthal De Wetering feestelijk van start. Beide daken zijn eigendom van de gemeente Houten. En in februari 2020 begon de productie-installatie op De Kloostergaarde in Schalkwijk (174 panelen) groene stroom te produceren.

Jaarlijks wekken de drie installaties van Coöperatie Opgewekt Houten 360.000 kWh duurzame elektriciteit op. Genoeg groene stroom voor meer dan 130 huishoudens. En belangrijker: elk jaar vermijden we daarmee de uitstoot van 143.412 kg broeikasgas CO2!

Van de ervaring opgedaan bij deze projecten profiteren toekomstige projecten.”

Projecten in voorbereiding

Opgewekt Houten is altijd op zoek naar daken en andere plaatsen om projecten te starten voor het opwekken van collectieve zonne-energie.

Op dit moment is het postcoderoosproject De Provinciale weg in Schalkwijk in voorbereiding.Hier werken de dakeigenaar en Opgewekt Houten samen aan het vervangen van asbestdaken door zonnedaken

Samen in zonne-energie

Als lid van de coöperatie Opgewekt Houten bepaal je zelf hoeveel je investeert en profiteert van jouw lokaal opgewekte duurzame energie.

Een lidmaatschap betekent:
– investeren in de projecten en profiteren van de financiële voordelen
– Meebeslissen over het bestuur en het beleid
– Meewerken aan de realisatie van projecten

Doe mee en word lid, want het succes wordt door de leden bepaald!