LET OP! Deze avond was eerst op 4 juni maar is verzet naar 11 juni!!

Op 11 juni organiseert Opgewekt Houten een lezing over: De rol en inzet van Burgers en Coöperaties bij de warmtetransitie.

Programma:
Hoofdspreker is Jessica Doorn van het NMU. Zij heeft zowel privé als professioneel veel ervaring. Zij spreekt over onze persoonlijke inzet en doelen. Wat is het belang van een coöperatie bij de warmtetransitie? Hoe pak je dit samen aan?
Naast informatie is er ook gelegenheid om ideeën en ervaringen met elkaar te delen. EnergieRijk Houten zal vertellen over de buurtgerichte aanpak. Door bewoners zullen enkele lokale initiatieven worden gepresenteerd. Jessica zal o.a. vertellen over warmte uit lokale plassen in de wijk in Soest, Nico van Didden over het plan voor een mini-warmtenet aan het Herbergierserf, Piet van der Heijden over het initiatief Buurtwarmte doen we samen in de Hagen/Gaarden/Hoeven en Katrin over de ERH-wijkaanpak.

De avond vindt plaats in De Engel en start om 20.00 uur. Inloop met koffie/thee vanaf 19:40 uur.

Toegang is gratis voor alle inwoners van Houten.
Aanmelden niet verplicht maar organisatorisch wel wenselijk! Gebruik daarvoor onderstaand formulier

    Ja ik kom op 11 juni 2024