Energietransitie en RES U16

Om het Klimaatakkoord te realiseren is Nederland in dertig energieregio’s verdeeld. Ieder van die regio’s doet een bod hoeveel elektriciteit er in de periode tot 2030 opgewekt kan worden. De gemeente Houten zit met 15 andere gemeenten in de RES U16. Gemeenten, waterschappen en de provincie Utrecht denken dat er ruimte is voor 1,8 TWh

Samenwerking met Coöperatie Duurzaam Eiland

Op 4 juni 2020 is de Coöperatie Duurzaam Eiland opgericht. De coöperatie komt voort uit een initiatief van een aantal inwoners uit Schalkwijk en het buitengebied. In december 2018 kwamen zij bij elkaar om een eerste stap te zetten voor een energie-initiatief op het Eiland van Schalkwijk. Begin 2020 besloten de initiatiefnemers in nauw overleg

Algemene ledenvergadering van 25 juni

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Coöperatie Opgewekt Houten vond plaats op 25 juni. Het coöperatiebestuur vond het van belang, binnen de statutaire termijnen goedkeuring te krijgen voor de jaarrekening 2019. De ALV die oorspronkelijk op 31 maart zou plaatsvinden moest wegens het verbod op samenkomsten worden uitgesteld. De Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en

ALV Opgewekt Houten: online op 25 juni

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Coöperatie Opgewekt Houten vindt plaats op 25 juni om 20.00 uur. In verband met de Covid-19-omstandigheden online met een programma voor videobellen. Alle leden hebben op 11 juni per email de uitnodiging ontvangen, met daarbij de agenda en de vergaderstukken. Het coöperatiebestuur vindt het belangrijk, binnen de statutaire termijnen

Nieuw zonneveldenbeleid Houten: minimaal helft in eigendom van inwoners!

De gemeente Houten zou voor nieuwe vergunningen voor zonnevelden verplicht moeten stellen dat minimaal de helft van de panelen in eigendom komt van Houtense inwoners. Lokale eigendom van grootschalige opwek staat in het Klimaatakkoord, en zorgt voor draagvlak voor de energietransitie. Wilko Kistemaker van de Coöperatie Opgewekt Houten bracht dit standpunt op 12 mei naar

Goed idee!

“Dat was en is een heel goed idee!” Jaap Kant uit de Campen werd in 2017 lid van Coöperatie Opgewekt Houten. Hij neemt deel in het postcoderoosproject De Kruisboog. Op die sporthal heeft Opgewekt Houten 366 zonnepanelen neergelegd. Leden hebben die gefinancierd. In ruil daarvoor krijgen zij gedurende 15 jaar hun energiebelasting terug. Waarom is

Heel Houten in de zon!

Op 11 maart organiseren EnergieRijk Houten en Opgewekt Houten een thema-avond over het opwekken en gebruik van zonne-energie op eigen of collectief dak. Denk hierbij aan zonnepanelen, collectieve zonne-energie, aanschaf panelen, ervaringsverhalen, tips en meer. Deze datum zal ook de start zijn van een collectieve inkoopactie voor zonnepanelen op vooreigen dak, speciaal voor inwoners gemeente

De Kloostergaarde in gebruik genomen

De zonnepaneleninstallatie die in januari 2020 op het dak van de Kloostergaarde is geplaatst, is 13 februari in gebruik genomen! Waar vroeger ooit een nonnenklooster was gevestigd is nu een kleine energiecentrale in gebruik genomen. De 190 zonnepanelen gaan energie opwekken voor het gebouw de Kloostergaarde en 30 leden van de Coöperatie. Elly Hollander (bestuurslid