Project Oud-Wulven

 

Mogelijke locatie
Coöperatie Opgewekt Houten U.A. en ShareNRG BV hebben een idee voor een zonneveld in Oud-Wulven. We willen kijken of het mogelijk is om dat gezamenlijk aan te leggen op circa 7 hectare grasland.

Gezien het karakter van het plangebied en de ligging in de nabijheid van Fort bij ‘t Hemeltje, onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, zal er extra aandacht worden besteed aan de ruimtelijke inpassing.

Aanleiding
In het kader van het Klimaatakkoord wil de gemeente Houten in 2040 energieneutraal zijn. Dat kan door maximaal energie te besparen, en de gebruikte energie duurzaam op te wekken. Bijvoorbeeld met zon-op-dak. Omdat de opgave heel groot is, zijn ook zonnevelden nodig. Maar wel onder de voorwaarden van lokaal eigenaarschap en bijbehorende invloed, vinden wij van Coöperatie Opgewekt Houten.

Als inwonerscoöperatie richten we ons op het grootschalig opwekken van duurzame energie. We hebben al een aantal zon-op-dakprojecten. En nu zijn wij in gesprek geraakt met ShareNRG over hun initiatief voor een zonneweide aan de noordkant van Houten, langs de spoorlijn. Opgewekt Houten en ShareNRG willen dat idee samen verder uitwerken.

Waarom is dit een goed idee

+ het zonneveld wekt duurzaam groene stroom op voor duizenden huishoudens.

+ Coöperatie Opgewekt Houten is erbij betrokken, dus zo hebben inwoners er wat over te zeggen.

+ het maaiveld ligt lager dan de Oud Wulfseweg en de spoorbaan. Daardoor kan het project met behoud van het landschappelijk karakter worden ingepast.

+ de installatie kan dichtbij (1 km) worden aangesloten op het Stedinstation op Doornkade.

+ het is een tijdelijke installatie, over 25 jaar wordt hij weer weggehaald.

Meedenken en meedoen

Het project is een samenwerking tussen Coöperatie Opgewekt Houten en ShareNRG. Die willen als het project doorgaat ieder voor de helft eigenaar worden. De coöperatie vindt dat belangrijk omdat inwoners van Houten zo zeggenschap krijgen en houden over het project. En omdat een belangrijk deel van de inkomsten in Houten blijft.

Meedenken

De omwonenden van het zonneveld worden betrokken bij het ontwerp en de vormgeving van het zonneveld. Zo is het voor direct omwonenden mogelijk om plenair mee te denken in het ontwerp en deel te nemen aan de eerste open avond op 13 september. Voor andere inwoners van de gemeente Houten is het mogelijk om mee te denken tijdens de tweede open avond op 29 september.

Meedoen

Als het project doorgaat kunnen inwoners van Houten ook financieel meedoen. Details daarover worden bekend als duidelijk is dat we voor het zonneveld een omgevingsvergunning mogen aanvragen.

Criteria voor het project

Op 8 juli 2021 heeft de gemeenteraad goedkeuring gegeven aan het Beleidskader Zonnevelden. Daarin is een aantal criteria opgenomen voor zonneveldprojecten zoals Oud-Wulven. Als we een plan willen indienen moet dat punten scoren op 7 categorieën:

 1. Meervoudig ruimtegebruik
 2. Gebied en zijn omgeving
 3. Procesparticipatie omwonenden
 4. Financiële deelname inwoners
 5. Cultuurhistorie
 6. Duurzaamheid
 7. Toekomstgerichtheid

 

Tijdlijn

 • Ontwikkeling van een plan – nu tot 1 november
 • Indienen van het plan – uiterlijk 1 november 2021
 • Uitslag op het ingediende plan – januari 2022

 

Als de gemeente het plan goedkeurt zijn de stappen vanaf januari 2022:

 • Omgevingsvergunning
 • SDE++-subsidie
 • Bouw
 • Start productie

 

Links

 

Veelgestelde vragen

Hoeveel zonnepanelen komen er?

Opgewekt Houten en ShareNRG moeten nog rekenen aan de hoeveelheid panelen. Het maakt uit hoe de panelen ten opzichte van de zon worden geplaatst. Het beleidskader van de gemeente bevat echter ook criteria waaraan we moeten voldoen. Die zijn van invloed op het aantal panelen. Dus een hard getal kunnen we op dit moment (september 2021) nog niet noemen.

Wat gebeurt er met de opgewekte stroom?

De duurzaam opgewekte elektriciteit wordt verkocht aan een energiemaatschappij of – als daar mogelijkheden voor zijn – aan een grootgebruiker in de omgeving.

Hoeveel draagt het project bij aan het energieverbruik van Houten?

De hoeveelheid duurzaam opgewekte elektriciteit is genoeg voor meerdere duizenden huishoudens. Opgewekt Houten en ShareNRG moeten nog rekenen aan de hoeveelheid panelen. Het maakt uit hoe de panelen ten opzichte van de zon worden geplaatst. Het beleidskader van de gemeente bevat echter ook criteria waaraan we moeten voldoen. Die zijn van invloed op het aantal panelen. Dus een hard getal kunnen we op dit moment (september 2021) nog niet noemen.

Waar kan ik meer vinden over het zonneveldenbeleid van de gemeente?

Wat is de gedragscode Zon op Land?

In de gedragscode Zon op Land is onder meer afgesproken om met zonneparken de natuur te ontzien en nog beter rekening te houden met de omwonenden.

De gedragscode is een schriftelijke afspraak tussen brancheorganisatie van ontwikkelaars Holland Solar, de vereniging van omwonenden van energieprojecten NLVOW, Greenpeace, Milieudefensie, Natuur & Milieu, de Natuur en Milieufederaties, Natuurmonumenten, de koepel van energiecoöperaties Energie

Samen en Vogelbescherming Nederland. Samen vertegenwoordigen deze organisaties meer dan 2 miljoen Nederlanders, 400 energiecoöperaties, 1000 lokale natuur- en milieugroepen, vele

bewonersgroepen en 170 bedrijven in de zonne-sector.

ShareNRG, initiatiefnemer  voor Oud-Wulven is lid van Holland Solar en onderschrijft de gedragscode.

Waar hangt het van af of het project doorgaat?

Voor een zonneweide hebben we een omgevingsvergunning van de gemeente nodig. Om die te kunnen aanvragen moeten we een aantrekkelijk plan maken. De bewoners en de bedrijven in de directe omgeving van zonneweide Oud-Wulven willen we daar graag bij betrekken.

Het plan moet uiterlijk 1 november klaar zijn. Begin 2022 weten we of we een omgevingsvergunning kunnen aanvragen.

Hoe kan ik meedoen?

Als het project doorgaat kunnen inwoners van Houten financieel meedoen. Details daarover worden bekend als duidelijk is dat we voor het zonneveld een omgevingsvergunning mogen aanvragen. De stap die je nu al kunt zetten is: je als belangstellende of lid opgeven bij Coöperatie Opgewekt Houten.

Er zijn nog veel daken van inwoners en bedrijven zonder zonnepanelen. Kunnen we daar niet op wachten?

Naast aandacht voor energiebesparing en het stimuleren van zonnepanelen op daken hebben we in Houten zonnevelden nodig om de energieopgave te halen. De gemeente Houten kan niet energieneutraal worden met alleen het volleggen van daken met zonnepanelen. We moeten allebei doen. De gemeente stimuleert inwoners en bedrijven om zoveel mogelijk zonnepanelen te installeren. Zie ook de dakprojecten van Coöperatie Opgewekt Houten.

Je hoort zoveel over waterstof. Kunnen we dat niet beter gebruiken om energieneutraal te worden?

Waterstof (H2) is geen energiebron is, maar een energiedrager. Er bestaat geen mijn of bron waar je waterstof uit kunt halen, het moet gemaakt worden. Tot op dit moment wordt waterstof, dat in de industrie veel wordt gebruikt, vooral gewonnen uit aardgas (hoofdbestanddeel methaan, CH4). Je voelt hem misschien al aankomen: waar blijft die C als je de H uit methaan haalt? Precies, die gaat als CO2 de lucht in. Dat schiet dus niet op.

Waterstof staat op dit moment vooral in de belangstelling als energiedrager. Je kunt het in een tank opslaan en ook in leidingen (bijvoorbeeld het bestaande aardgasnet) transporteren. Door elektriciteit in de piektijd om te zetten in waterstof (met bijvoorbeeld elektrolyse) en na enige tijd (opslag) over enige afstand (transport) weer om te zetten in elektriciteit (met een brandstofcel) kunnen wij het onregelmatige aanbod van energie uit zon en wind aanpassen aan de vraag naar elektriciteit.