Redenen om lid te worden

Er zijn vele redenen om lid te worden van Opgewekt Houten.

  • Duurzaamheid

Hoe mooi is het om zelf lokaal energie op te wekken én te gebruiken! Je draagt concreet bij aan een duurzame samenleving. Je helpt de CO2 uitstoot te verminderen en klimaatsverandering te dempen. Voor jezelf en toekomstige generaties.

Als lid van Opgewekt Houten kun je dit op twee manieren doen:

    1. Door je als actief lid je in te zetten voor de realisatie van groene energieprojecten in en rond Houten.
    2. Door te investeren in de projecten die Opgewekt Houten ontwikkelt.

Wij richten ons in eerste instantie op projecten met zonnepanelen, gebruik makend van de postcoderoos regeling. Later zullen wij ook kijken naar andere mogelijkheden. Denk aan biogas installaties, afvalwarmte of windmolens.

  • Financiële voordelen

We ontwikkelen projecten vóór de leden, maar die kunnen niet doorgaan zonder investeringen ván de leden. Als investerend lid profiteer je van belastingvoordeel. De voordelen worden behaald doordat je belastingkorting krijgt op je elektriciteitsrekening, via de postcoderoos-regeling, over jouw aandeel van de energie die gezamenlijk wordt opwekt. Het maximum daarvan is je eigen verbruik. Details hierover vind je op de pagina Postcoderoos.

 

Het hangt ook van je postcode af, aan welk project je kunt meedoen. We streven er naar om in elk geval álle postcodes in Houten te bedienen.
Met de huidige rentestand en wisselende beurskoersen levert een investering in duurzame energieprojecten meer op dan de spaarrekening en heeft betrekkelijk weinig risico.
De terugverdientijd van de investering in zonnepanelen ligt rond de 11 jaar. Dit is vergelijkbaar met het rendement op een spaarrekening van 3 à 4 %. Na 11 jaar lopen de voordelen gewoon door.

 

Wat houdt het lidmaatschap in?

Als je lid wordt, betaal je eenmalig € 25,- inschrijfgeld. We zijn een vrijwilligersorganisatie, dus niemand verdient eraan, en we houden de kosten zo laag mogelijk.
De coöperatie ontvangt een gering bedrag per opgewekte kilowattuur en kan daarmee financieel draaien. Dit geld wordt gebruikt voor onze administratie , notariskosten, het beheer van de website , projectvoorbereiding, het geven van voorlichting, en campagnes te voeren. Als wij geld overhouden, beslissen de leden waar dat naar toe gaat: bijvoorbeeld naar nieuwe projecten of als teruggave naar de leden.
Lidmaatschap houdt in dat je:

  • Kunt meebeslissen over het bestuur en beleid van de organisatie, en welke projecten worden gerealiseerd. De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan van de coöperatie, en vergadert minstens 1 keer per jaar.
  • Kunt meewerken aan de realisatie van projecten, door bijvoorbeeld te helpen bij de voorlichting, website, administratie en ledenwerving. Ook mensen met technische kennis, juridische kennis en business skills zijn bijzonder welkom.
  • Kunt investeren in de projecten die Opgewekt Houten realiseert, en van de financiële (belasting)voordelen kunt profiteren.

 

Wat is een ledenovereenkomst?

Investerende leden tekenen een ledenovereenkomst, omdat ze anders juridisch gesproken geen recht hebben op belastingkorting. Een ledenovereenkomst is een overeenkomst tussen het lid en de coöperatie, waarin de rechten en verplichtingen tussen de coöperatie en het lid nader worden vastgelegd. Het is een overeenkomst die geldt naast alles wat is geregeld over het lidmaatschapsrecht in de statuten van de coöperatie, en zal vooral ingaan op de aspecten van investering en energieopwekking in een specifieke situatie of project.
Een lid van de coöperatie is niet verplicht te investeren in panelen. Maar leden die investeren moeten wettelijk een ledenovereenkomst hebben om voor belastingkorting van de Postcoderoos-regeling in aanmerking te komen. Over de inhoud van deze overeenkomst zegt de wet verder niets. De leden en de coöperatie hebben dan ook een grote mate van vrijheid met betrekking tot de inhoud van de ledenovereenkomsten.

 

Ik wil meedoen met de organisatie. Wat kan ik dan doen?

Meld je aan als lid. Of stuur een mail naar info@www.opgewekthouten.nl met je contactgegevens.
Schrijf dan even kort op wat je zou willen en kunnen doen. Je wordt dan teruggebeld.

 

Waar kan ik de statuten vinden?

In de statuten staan alle juridische bepalingen en reglementen die we nodig hebben om als coöperatie te functioneren.
Opgewekt Houten is op 3 juni 2016 formeel opgericht door het passeren van de akte bij de notaris. De akte en de statuten vind je hier.