Zonnevelden passeren volgende mijlpaal

De gemeenteraad van Houten verstrekte op 5 juli 2022 een voorlopige verklaring van geen bedenkingen voor Zonneweide De Heul en Stroomveld De Knoest. De raadsfracties waren positief over de invulling van de plannen en het betrekken van de omgeving en waren unaniem in hun oordeel. Hiermee komt verlening van de omgevingsvergunning voor deze projecten in