teksten nieuwsbrief oktober

Energietafel

We vormen met zeven andere inwonersinitiatieven en de gemeente de zogenaamde Energietafel. Hier wisselen de initiatieven informatie uit, maken ze gezamenlijk plannen en organiseren onderlinge samenwerking. Voorbeelden van geslaagde samenwerkingen zijn de Informatieavond over zonnepanelen die Energierijk Houten en Opgewekt Houten samen begin maart (‘pré-corona’) organiseerden, en de Duurzaamheidspagina die elke twee weken in Houtens

Nieuw zonneveldenbeleid

Voor de periode 2021 – 2025 wil de gemeente een nieuw “Uitnodigingskader Zonnevelden” vaststellen. Het streven is om dit in maart 2021 te doen. Het uitnodigingskader is een toetsingskader voor projectplannen en voor toewijzing van de vergunningen. Er staat in beschreven welke criteria er gelden voor goedkeuring, en hoe die criteria worden gescoord. Die criteria

Voorbereiding nieuwe projecten

Project Provincialeweg Schalkwijk gaat definitief niet door. Dat vinden we erg jammer. We hadden graag die twee doelen: asbestsanering van daken en duurzame energie op daken, willen combineren. Als dit project was gelukt, had het een showcase voor andere asbestdaken kunnen worden. We hebben dan ook alle mogelijkheden besproken en bekeken. Uiteindelijk moesten we concluderen

Energie van Utrecht opgericht

We hebben samen met 15 andere coöperaties uit de regio begin oktober de Coöperatie “Energie van Utrecht” opgericht. Er komt ook een gelijknamig Projectbureau. Het projectbureau geeft professionele ondersteuning aan de leden-coöperaties bij het ontwikkelen van zon- en windprojecten. Door onze krachten te bundelen kunnen we een beroep doen op de professionele hulp van het

Energietransitie in stroomversnelling

We maken ons sterk om ervoor te zorgen dat nieuwe zonnevelden en windmolens mede in handen komen van inwoners van de gemeente Houten. Dat de inwoners kunnen meebeslissen over waar er zonnevelden en windmolens worden neergezet, én ervan kunnen profiteren. Zodat we niet alleen de lasten, maar ook de lusten ervan hebben. De energietransitie komt

Nieuwe gezichten in de coöperatie

We zijn zeer verheugd te kunnen melden dat een aantal ervaren mensen actief willen worden voor onze coöperatie. Wij stellen ze graag even aan u voor. Geert Gerritse is dit jaar gestopt met zijn werk in dienstverband en heeft nu meer mogelijkheden zijn eigen agenda te bepalen. Hij heeft een brede werkervaring, en was de

Van het bestuur oktober 2020

Onze coöperatie lijkt wel wat op een zwaan: boven water ziet het er allemaal rustig en bedachtzaam uit, maar onder water moet er verwoed gepeddeld worden om vooruit te komen!  We blijven vastberaden en geduldig. Met deze nieuwsbrief informeren we je over wat er speelt rondom onze coöperatie. We hebben een aantal nieuwe mensen die